Home Public Domain A Algemeen 101-200 A Algemeen 301-400
 

A Algemeen 201-300


A 201 (DS)

RATTE: (K) Interessant combinatie-spel. In het land heerst een rattenplaag en u hebt de taak deze ratten veilig achter tralies te brengen. Dit gaat echter niet zo makkelijk als u misschien denkt. THINKWORK: In een labyrint moeten stenen naar hun eindpositie worden geschoven. Dit kost echter de nodige hoofdbrekens. Joystick- of toetsen-besturing, 25 levels, Meer levels kunnen met een ingebouwde editor zelf worden gemaakt. De highscore van elk level wordt gesaved. ALEA: (M) Toverdobbelsteen-achtig hersenbreekspel. GEGEN-4: Tron-variant voor vier spelers. Extra dimensies, omdat u tegen andere spelers en de computer moet spelen. NIM: (M) Bekend lucifer-spel, waarin u steeds iets slimmer moet zijn dan uw computer.

A 202 (DS)

BIBOS CASINO: Drie gokspelen in een; Venus-Multi en Roulet-Multi, twee automaten, die in elke speelhal mogen staan en Bibos-Slot-Maschine, een eenarmige bandiet met bijzondere winkansen. GRAND-H: Speelautomaat met veel details, natuurgetrouwe simulatie van het spelverloop en optische effecten.

A 203 (SS)

SAGROTAN 4.14: Sagrotan is op dit moment het meest krachtige virus-beveiligingsprogramma. Naast de herkenning, analyse en verwijdering van bootvirussen, beheerst Sagrotan ook de controle over link-virussen, die helaas veel gevaarlijker en moeilijker te herkennen zijn dan de bootvirussen. Sagrotan herkent veel linkvirussen en kan geÔnfecteerde programma's restaureren. Het heeft o.a. de volgende opties:

 • Bootvirus-herkenning door een grote vergelijkings-bibliotheek.
   
 • Analyse van onbekende bootprogramma's/virussen. Dit betekent dat nieuwe virussen worden herkend.
   
 • Geheugentest, die eventueel in het geheugen aanwezige virussen meldt.
   
 • Vectoren controle. Kritische vectoren worden getest.
   
 • Linkvirus testing van programma's door analyse van de filestructuur.
   
 • Checksum-controle. Diverse checksums van programma's kunnen worden gearchiveerd, waardoor veranderingen later makkelijk kunnen worden herkend.
   
 • Controle op diskette en harddisk.
   

Nieuw in Sagrotan:

 • controle van rootsector van de harddisk.
   
 • 2 nieuwe linkvirussen worden herkend.
   
 • Automatische controle van complete drives, path's met gebruik van wildcards.
   
 • Nog gebruiksvriendelijker.
   
 • Zelfstandige overname van vergelijkdata in de bibliotheek.
   
 • Loopt ook op 512 Kbyte ST's.PROTECT: Accessory voor het tegen schrijven beveiligen van harddisks. Verhindert dat een programma ongewild naar de harddisk schrijft, waardoor een virus zich niet kan vermeerderen. De beveiliging kan ook weer worden uitgezet.
   

A 204 (SS)

BLACKBOX: Wilt u uw geest pijnigen, dan is dit een spel voor u. Door combineren en scherp nadenken moet u de plaats van 5 pilaren op het speelveld herkennen. Hiervoor stuurt men lichtstralen door het veld, die door de zuilen worden afgebogen en gereflecteerd. De juiste plaatsen kan men nu beredeneren. Succes! MOVING PUZZLE: Een beeld naar keuze moet goed worden gezet. Dat zou niet zo'n groot probleem zijn als de puzzle niet zou bewegen.

DON-DADL: Avontuur in Hoppeland. Duitstalig tekstadventure. ELITE-EDIT: Editor voor Elite, waarmee eigen levels kunnen worden gemaakt en bestaande worden veranderd. MIDIMAZE-EDIT: Editor voor het spel Midi-maze, waardoor nieuwe speelideeŽn kunnen worden ontwikkeld. M-MEMORY: Computerversie van dit bekende bordspel. Voor meerdere spelers of tegen de computer.

A 205 (DS)

GfA-BILD 4.00: Tekenprogramma met uitzonderlijke functies. Speciale aandacht hebben de auteurs gegeven aan ruimtelijke geometrische figuren. Het programma berekent o.a. uitsneden van cilinders, kegels, rechthoeken, kogels en piramiden. U zult zien dat hiermee fantastische effecten kunnen worden bereikt. Natuurlijk kent dit programma alle normale tekenfuncties, waardoor de combinatie met andere tekenprogramma's overbodig wordt. GfA-Bild converteert alle resoluties met behulp van diverse manupulatie-mogelijkheden van grijswaarde omzetting. ER-CHART: Programma voor het maken van zakelijke grafieken. Alle mogelijke grafiek-soorten kunnen worden gemaakt, zoals; lijn-, cake-, balk- en punt-grafieken, en dit alles in verschillende variaties. Elke grafiek kan vrij worden vergroot en geplaatst. Vriendelijke data-invoer, laden van disk. In het programma zijn verder nog veel tekenfuncties ingebouwd zoals b.v.: buigen, draaien, begrenzen, spiegelen, tekst, knippen en alle basis tekenfuncties. Er staat niets meer in de weg voor een professioneel gebruik.

A 206 (DS)

A_MANAGER: Adressen-bestand programma met uitvoer-mogelijkheid naar Label_Expert 5.0. Dit programma is speciaal gemaakt om Label_Expert 5.0 van data te voorzien. LABEL_EXPERT 5.0: Actuele versie van bekend labeldruk-programma. Dit programma kan alle denkbare labels bedrukken, b.v. labels voor disketten (3.5" en 5.25"), video-labels, briefetiketten, enz.

A 207 (DS) (Duitstalig)

MINITEXT: Gemakkelijk te bedienen tekstverwerker met overtuigende capaciteiten, zoals o.a.: blokbewerkingen, verschillende fonts, laden van WordPlus-files, starten van een ander programma, UPN-rekenmachine en uitgebreide printer-aanpassingsmogelijkheden. PD_TXK 2: Tekstverwerker met geÔntregeerde databank. Alle schriftsoorten op het scherm, blokoperaties, zoeken/vervangen, enz. Ook dit programma heeft een rekenmachine. PROFITEXT: Tekstverwerker met bijzondere mogelijkheden. Naast de normale algemene tekstfuncties bevat deze tekstverwerker een (Duitstalig) woordenboek met automatische correctie, afbreekhulp, volzinnen, grote headlines bij het drukken, karakteraanpassing, enz. Een vrij definieerbare printeraanpassing maakt dit voor alle printers mogelijk.

A 208 (DS)

SAM: Sound-sampler met uitstekende functies. O.a. uitsturing, oscilloscoop met manuele en automatische triggering tot aan spectrum-analyse met real-time-fourieranalyse. Ook bij de bewerkingen achteraf van samples heeft SAM veelzijdige mogelijkheden, o.a. een uitgebreide echo. SAM kan frequenties moduleren, twee stemmen met verschoven frequentie optellen, genereren van ruis, rechthoekige-, sinusvormige- en zaagtandvormige curven. Als fraaiste kenmerk heeft dit programma een ingebouwde spectrum-analyser, die de sample-data 3-dimensionaal weergeeft. Dit programma ondersteunt verschillende bekende samplers. JINGLEBOX: Met dit programma kunnen de gegenereerde SAM-sounds in verschillende toonhoogten via het toetsenbord of MIDI-keyboard worden afgespeeld. Uit een gesampelde toon kan hiermee dus een toonladder of zelfs een heel instument worden gegenereerd.

A 209 (SS)

SAMPLE: Een programma dat zeer goed geschikt is om verschillende samples samen te voegen tot ťťn lang muziekstuk. Er wordt gebruik gemaakt van een weergavelijst die 20 samples kan bevatten en waarin de lengte en toonhoogte kunnen worden aangegeven. Het programma kan ook de functies mengen en copiŽren van sequenties en selecteren. De bediening is beeldscherm georiŽnteerd en daardoor ongecompliceerd. Een meegeleverde ALF-sample kan u een indruk geven van de mogelijkheden die dit programma u biedt.

A 210 (DS)

HIGH-END 2.9: Luidspeker-berekeningen voor amateurs en professionals. Dit programma geeft u alle noodzakelijke informatie om uw eigen droomboxen te kunnen bouwen. Naast kasttype-, kastmaten- en frequentieflank-berekeningen, is er een databank voor alle luidspekergegevens aanwezig. Bij het ontwikkelen van een bepaalde box moet er met deze gegevens rekening worden gehouden. Enkele data: Box-typen: gesloten, reflex, hoorn, speciaal. Design: 5 verschillende varianten, berekening van onderdelenlijst. Flanken: 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, fillerdriller. Verder: fasevervorming, dimregeling en algemene informatie over het bouwen van luidsprekers.

A 211 (SS) WellerTools

HDFIND-FILE: Programma dat een file snel zoekt op harddisk of diskette. Er kunnen wildcards worden ingevoerd (* ,?). De partities waarop gezocht moet worden kunnen worden aangegeven. FIND-TEXT: Zoeken naar brokstukken van een tekst in ťťn of meerdere files. Zoekt op diskette of op een of meerdere partities van de harddisk. Ideaal om een file te zoeken, waarvan men alleen (een deel van) de inhoud kent. Het programma werkt erg snel, waardoor niet lang gewacht hoeft te worden. SETUP: Maakt het mogelijk te kiezen tussen verschillende accessories en auto-start programma's, verder moeten de tijd en datum worden ingevoerd als er geen klok is ingebouwd.

A 212 (DS)

SNAPFONT: Maakt grote opschriften voor Signum. De gemaakte titels kunnen als grafisch beeld met variabele grootte in Signum-teksten worden geplaatst. Verder wordt de omzetting van grafiek in Signum-fonts of de vervreemding van bestaande fonts door tekenprogramma's ondersteund. Wie wil, kan eigen fonts in een tekenprogramma ontwerpen en deze met Snapfont converteren naar Signum. Met source-code in Omikron-Basic. INHALT-INDEX: Voor het maken van inhouds- en index-catalogussen van teksten. LINGUIX: Complexe programma-verzameling voor tekstbewerkingen. Index-catalogussen, regelnummering, woordlijsten, sorteren, vervangen, zoeken en samenhangweergave, ASCII -> WP, regelindex, inhoudsweergave, data-vergelijking, karakter-, woord-, regel-telling, filteren en nog veel meer.

PHRASER II / LASTWORD: Programma voor het revalueren van referaten, seminaar-werk en ander werk. Het programma bevat circa 8000 (Duitstalige) formuleringen, die d.m.v. een toevalsgenerator worden samengesteld. Een eenvoudig stukje Duitstalige tekst kunt u hiermee nagenoeg onleesbaar maken en daardoor natuurlijk zeer veel interessanter.

A 213 (SS)

KILLER: Nieuwe dimensie van het bekende LIFE. De speler moet proberen te verhinderen dat de cellen zich uitbreiden. De speler beweegt zich als een schaak-paard over het bord; treft de speler geen cel, dan vermeerdert de kolonie zich, wordt er wel een cel getroffen, dan mag er verder worden gesprongen. Probeer alle cellen te doden voordat een cel de rand raakt. ROXXOR: TRON-variant voor twee spelers. Toetsbediening. SIGMA: Spel dat tegen de computer wordt gespeeld. Op een veld van 32x32 ruitjes wordt door de computer een aantal blokken van 3x3 ruitjes geÔnverteerd. Deze blokken kunnen elkaar overlappen, zodat vreemde vormen kunnen ontstaan. Aan de speler de taak het veld weer in zijn oorspronkelijke, zwarte, kleur te herstellen. EXPLODE: Spel voor twee personen. Om de beurt moet een speler een pion op een veld plaatsen. Probeert een speler na verloop van tijd op een veld dat vol staat (1,2 of 3 pionen) nog een pion te plaatsen, dan explodeert dit veld en de velden er omheen wisselen van eigenaar. De spelers moeten proberen het hele speelvlak te veroveren. Erg leuk, probeer het maar. ISOLA: Spel voor ťťn (tegen computer) of twee spelers, die elkaar moeten proberen vast te zetten. KNIFFEL: Yatzee-versie.

A 214 (DS)

ADRESB‹CHLE: Adressen-databank dat is opgebouwd als een telefoonklapper. Door het drukken van een letter opent zich de klapper en kan gezocht worden. Met source-code in GfA-Basic 2.0 en 3.0. ADRESDATEI: Adressen-databank met gecodeerde data, waardoor het inzien door niet-bevoegden onmogelijk is. Met mogelijkheid etiketten te drukken (min. 1 Mb). DATEBOOK: Bij systeemstart worden alle afspraken van de volgende dag getoond. Dit kunnen ook verjaardagen zijn en/of steeds terugkerende gebeurtenissen, zoals b.v. 'weekend'.

A 215 t/m A 218 (DS)

GC: Staat voor General Catalog (of stars), die 33342 sterren bevat. De oorspronkelijke file was 8 Mb groot en is naar de ATARI overgezet en gecomprimeerd. De grootte is hierdoor teruggebracht naar 1.6 Mb. In deze catalogus staat o.a. van elke ster zijn positie aan de hemel, zijn visuele helderheid en spectrumtype. Een omslachtig werk, dat bijzonder nuttig kan zijn voor amateur-astronomen.

A 219 (SS)

FCOPY 2.0: Snel copieerprogramma. Formatteren, verify, multi-copy, scan en gedeeltelijke copy. Speeder: Verdubbelt lees- en schrijfsnelheid. FILECOPY: CopiŽren van losse files. FORMATER: Formatteert snellaad-diskettes. TASKCOPY: Diskbackup in multi-tasking. PROFIELRAMDISK: Reset-bestendige RAM-disk met uitvoerprofiel.

A 220 (SS)

MUSIK: Comfortabel muziek-programma in GfA-Basic. Invoer van alle noten met de muis, driestemmig, genereert soundstrings die ook door andere programma's met de interruptfunctie (XBIOS(32)) kunnen worden afgespeeld. Snel vertalen van noten d.m.v. assembler-routines. Veel demo-sounds. SOUNDCOMPUTER: Programma voor het maken van sounds m.b.v. de soundchip. Alles kan makkelijk worden ingesteld en uitgeprobeerd. De gegenereerde sounds kunnen worden gelezen in Basic en andere talen.

A 221 (SS)

QUICK-INDEX: Wilt u weten hoe snel uw ST is met verschillende TOS-versies, utilities (GDOS, Turbo ST, UIS, enz.), diskdrives, RAM-disks en harddisks. Al deze componenten maken van uw ST een uniek systeem. Dit programma meet zes verschillende delen van de ST, namelijk: de CPU-snelheden in vier kategorieŽn, VT52 tekst-output, GEM-dialoogboxen, GEMDOS file-aanmaak, DMA-sector I/O en drivesnelheid.

QUICK ST 1.31: Programma dat tekst-output en GEM operaties versneld. Als programma of als accessory. Ondersteunt nu ook de DIABLO-emulator, G+Plus en de Hyperscreen-monitor. QUICK INF 1.3: Desktop Information Editor. FASTLIFE: Dit is een supersnelle simulatie van het 'game of life' van CONWAY. Met source in GfA, ASM en C. LINEAIRE ALGEBRA: (D) Beheerst alle matrix-operaties, zoals inverteren, transponeren, machtsverheffen, vermenigvuldigen en nog veel meer. SCRMBLE: Een programma om uw bestanden te versleutelen. De maximale bestandsgrootte is 2 Gigabyte (moet voldoende zijn). De versleuteling van een byte is afhankelijk van de ervoor liggende bytes. Als uw sleutel vergeet is het bestand absoluut niet meer terug te vertalen. SUCHSETS: (D) Utility voor gebruikers van SIGNUM. Dit programma kijkt welke SIGNUM-fonts in een bepaald SIGNUM-document gebruikt worden. SPEED: Meet de draaisnelheid van een drive en geeft eventuele afwijking aan.

A 222 (SS)

PLANEETFIGUREN: Hulp-programma voor astrologie (uw horoscoop wordt hier niet mee gemaakt). Dit programma is bedoeld om planeetfiguren of majeure configuraties van een horoscoop te berekenen. Dit is normaal een tijdrovende klus, maar de ST doet dit onderzoek van meer dan 100.000 mogelijkheden in ongeveer 11 seconden. Van elk aspect en zwaarder wegende planeten kan een eigen orb worden ingesteld.

A 223 (SS)

LOVE & FUN: (D) Dit programma voert wetenschappelijke, pseudo-wetenschappelijke, astrologische en zogenaamde 'new age' berekeningen door, die u in staat stellen om uit maximaal vier personen de meest ideale partner/vriend(in) voor u te vinden. Er wordt een graad van harmonie berekend en procentueel weergegeven. BILJARD: Erg leuk biljard spel, waarbij niet alleen de stootkracht kan worden ingesteld, maar ook het effect op de speelbal kan worden bepaald. Verder zijn instelbaar: kleur laken (zwart of wit) spelsoort (libre, 1 band, 3 banden of 10 over rood). Uw gemiddelde wordt bijgehouden en u kunt in de highscore lijst worden opgenomen. SCHACH: Kent u het programma 'CHESSBASE', dat voor u misschien te duur is, dan is dit programma een alternatief. Schaakpartijen kunnen met de muis worden ingevoerd en op elk moment worden nagespeeld. INVERSO: Spel.

A 224 (DS)

BARCODE: (D) Dit programma genereert barcodes die kanaalnummer, datum, begin- en eindtijd van een TV-programma bevatten en die gelezen kunnen worden door een barcode-leespen van een videorecorder om deze te programmeren. DIA-MANAGER: (D) Database voor dia's. Er kan o.a. worden ingevoerd: archief, nummer, tijdschrift, beeldnummer, datum, filmtype, thema, inhoud van de dia en quickfind-code. FW-VIDEO: (D) Database voor video-films. Gedetailleerd programma, dat lijsten en stickers voor video-dozen maakt en zelfs de tellers van uw video uitrekent. PD-LITERAT: (D) Database voor boeken en tijdschriften. Titel, auteur, passage aanduiding, beschrijving en trefwoorden kunnen gemakkelijk worden ingevoerd. Het bijzondere van dit programma is de flexibele zoekfunctie, die b.v. de logische verstrengeling van trefwoorden toelaat. ZAP-CARD: Zeer flexibele database in een doelmatige grafische omgeving en is bijzonder geschikt voor het catalogiseren van boeken, platen, CD's en andere verzamelingen. Er kunnen b.v. 40 verschillende keywords aan een database-item worden gekoppeld. Als voorbeeld wordt een CD-database meegeleverd.

A 225 (SS,K)

ANIMATOR: Professioneel animatieprogramma, vooral bekend onder de naam AEGIS-Animator. Bevat verschillende animatietechnieken, zoals: kleuranimatie (doorlopen van de palette), overlappen van beelduitsneden, metaphorische-animatie (verschuiving en rotatie van polygonen). Complexe bewegingsverlopen eenvoudig in te voeren. Perspectief bewegingen (draaien, verkleinen, enz.). De zo ontstane film kan worden gesaved en op gewenste snelheid worden afgespeeld.

A 226 (DS)

MESSWERT 6.0: (D) Wetenschappelijk programma dat d.m.v. van grafische weergave meetwaarden en functies verwerkt. Via een comfortabel werkoppervlak beheerst dit programma in principe alles op het gebied van meetwaarde-analyse en curven, zoals o.a. tabellen, foutvoortplanting, spectra, fasendiagrammen, balk- en taartgrafieken, lineaire-, exponentiŽle- en polynome-regressies, Fourieranalyse, numerieke oplossing van impliciete functies, integralen, differentialen, coŲrdinaten-transformatie en foutbehandeling. Ook is de statistiek vertegenwoordigd met T-, F-, X^2 en Wilcoxon-test. Aanpasbaar aan elke printer. Verder kan een ASCII-plot-file worden gemaakt met alle plot-parameters. SIGNUM, STAD en IMG worden ondersteund. De volgende plot-functies zijn vertegenwoordigd: sin, cos, tan, cot, asn, atn, act, gsin, gcos, gtan, gcot, gasn, gacs, gatn, gact, sinh, cosh, tanh, coth, asnh, acsh, atnh, acth, sqr, csqr, abs, sgn, int, cint, exp, ln, log, fak, gam, rnd, del, chfk, +, -, *, / en Pi.

A 227 (SS,K)

BRAINBOX: Nederlandstalig edukatief programma voor kinderen uit de groepen 5 en 6. Het is de bedoeling vragen goed te beantwoorden in zo weinig mogelijk beurten.

A 228 (DS)

ALADSPEC: Converteert een ALADIN-diskette naar een SPECTRE-diskette vanuit TOS. Voor dit programma heeft u ALADIN niet nodig. U kunt nu ALADIN PD-diskettes bestellen en deze zelf omzetten naar SPECTRE-formaat. SNAP2.2: De ALT/HELP routine wordt omgeleid naar drive en schrijft het scherm als een DEGAS-file op disk. Werkt in alle resoluties. HYPERFORMAT 2.6: Nieuwe en nog verder uitgebreide versie van het bekende hyperformat. Nieuw is o.a. snellaadformaat en van binnenuit formatteren, waardoor een noodstop mogelijk wordt. De FAT en inhoudsopgave staan vooraan en worden als laatste geformatteerd. Natuurlijk kan een diskette nog steeds met meer dan 900 Kb vrije opslag worden geformatteerd. VDISK: Resetbestendige RAM-disk als accessory. Grootte en driveletter zijn instelbaar. Een complete diskette of harddiskpartitie kan automatisch in de RAM-disk worden gezet, waarna van de RAM-disk kan worden geboot (accessories en auto-folder). XDIRLIST: Maakt het mogelijk files te zoeken op verschillende drives en harddisks. Wildcards zijn mogelijk en uitvoer van gesorteerde gevonden files kan naar scherm, printer of file. SURVEY: Geeft alle files op een diskette of harddiskpartitie met hun info. HIDE: Veranderen van file attributes. Complete diskettes en partities kunnen met wildcards worden doorzocht en attributen als 'hidden' en de schrijfbeveiliging kunnen b.v. worden veranderd. DIRANALYSE: Laat inhoudsopgaven zien en attributen kunnen worden veranderd. HD-INFO: Laat zien hoe vol of leeg de harddisk is. DISKUTIL: Wissen en formatteren van diskettes als accessory. ITEMCALL: Accessory dat de item-selector oproept. WIPEDISK: Diskette kan snel worden gewist, doordat de FAT en de directory worden leeggemaakt.

A 229 (DS)

ALTCON: Utility dat door het drukken van de toetscombinatie ALT/CTRL wordt aangeroepen. Volgende mogelijkheden: scherm beveiliging, blitter en hypercache toggle, 50/60 Hz, toetsreset, tijdloupe, CPU-weergave en verschillende debugger tools. F-CONPRN: Omleiding voor de Desktop-functie Show/Print/Cancel naar een editor of printprogramma. KEYCODE: Laat de ASCII- en scancode van een gedrukte toets zien. MAKERSC: Zet een door RCS gegenereerde C-source om in een RCS-file. Doel van dit programma is het veranderen van bepaalde instellingen m.b.v. een editor (dit is niet mogelijk in RCS). MESSMAUS: Laat de absolute of relatieve muispositie zien. LOOK: Teksten kunnen omhoog en omlaag gescrolld worden in de desktop. Zeer snel. X-MORE: Weergave-utility waarin teksten kunnen worden bekeken door gebruik te maken van X-VT52-emulator, waardoor soft-scrolling mogelijk is. REMAGIC: IMAGINE-semi-compiler. Maakt het mogelijk animatie-sequenties en losse beelden te saven die met IMAGIC werden gemaakt (disks A-153/154). SOUSTR: Nog een programma om IMAGIC-files te laden/saven.

A 230 (DS)

BRIEF: Drukt briefomslagen in drie grootten. De afzender kan worden gesaved. BT-LEXICON: Lexicon voor Beckertext. FLOSKELN: Maakt het mogelijk, met een toetsdruk, frasen, formele tekst, afzender, adressen of briefhoofden in te voeren. FUSS2END: Voetnoten in WordPlus kunnen worden veranderd in eindnoten, waardoor deze naar andere tekstverwerkers kunnen worden geŽxporteerd. SORTPLUS: Flexibel sorteren van ASCII-files. De files kunnen op verschillende criteria worden gesorteerd. OUTPUT-2: Lux printprogramma voor ASCII-file's.

A 231 (DS)

FORMULAR: Programma voor het zeer precies invullen (printen) van voorgedrukte formulieren en/of etiketten. Positioneren op 0,15 mm nauwkeurig. Met ingebouwde database. Handig voor overschrijvings-formulieren, rekeningen, oorkonden, etiketten, briefkaarten, enveloppen, enz.. DELTA-X 2.0: Disklabels printen. Labels kunnen worden voorzien van grafische plaatjes, waarvan er een aantal is meegeleverd. Diskette inhoudsopgave kan worden overgenomen in het label.

A 232 (DS)

BILLARD: Snooker biljardspel, waarin snelheid en wrijving kan worden ingesteld en gesaved. Ook een spelsituatie kan worden gesaved en geprint. DOPPELKOPF: Kaartspel simulatie. GALAXIE: Strategiespel voor maximaal negen spelers. KARLCHEN: Kareltje heeft honger. Voer hem door het labyrint en voer hem met hamburgers en tomatenketchup. SWAPPER: Moeilijk denkspel, waarin de speler met verschuivingen een figuur moet reconstrueren.

A 233 (DS) Shells

Voor elke ST gebruiker moet hier een shell te vinden zijn . FLEXDISK en THYSHELL zijn twee shells, waarbij programmanamen in een GEM-lijst onder te brengen zijn, om deze van daaruit te kunnen starten. Makkelijk als u steeds dezelfde programma's gebruikt. CORONA-shell: Dit is een command-line interpreter, waarin u commando's in kunt voeren die u normaal via de Desktop doet. Speciaal voor gebruikers die makkelijk typen en de muis maar lastig vinden. GfA-shells: Twee stuks. Geschreven voor de GfA-compiler. Verder vindt u op deze diskette een shell voor TURBO-C en PASCAL.

A 234 (DS)

PAUKER: (D) Professioneel programma-pakket voor lesroosters voor leerkrachten. Er worden klassen, lokalen en lesroosters gegenereerd, waarbij rekening gehouden kan worden met b.v. vrije uren en lessen ťťnmaal in de zoveel uur.

A 235 (SS)

BRDATLAS: (D) Duitse steden quiz. Na invoer van een Duitse plaats wordt deze op een kaart aangegeven. Het programma kan ook als een quiz werken, waarbij gegeven plaatsen moeten worden gevonden.

A 236 (SS)

BAR: (D) Bevat een aantal recepten om u eigen cocktails te mixen. Naast de ingrediŽnten wordt ook aangegeven hoe gemixt moet worden en in wat voor soort glas. De uitwerking die een bepaalde drank/mix heeft wordt u ook gegeven. Eigen nieuwe recepten kunnen worden toegevoegd. Grafisch humorvol (met animaties) uitgevoerd. Proost!

A 237 (SS)

ST-WRITER ELITE: Tekstverwerker.

A 238 (DS)

APPELHEI: Mandelbrodt-verzamelingen, "Apfelmšnchen" en fractals blijven altijd boeien. Appelhei is snel en kan grote figuren opleveren (bijvoorbeeld 8 beeldschermen in STAD). Bezitters van grootbeeldschermen kunnen dus ook hun hart ophalen. ERDKUGEL V89: Dit is een uitgebreide versie van het programma dat op disk A128 te vinden is. U kunt de wereldbol van alle kanten bekijken. Nieuw is onder andere de mogelijkheid om landsgrenzen en steden te laten zien. IFS-GRAFIK: Beschrijf natuurlijke vormen in de natuur met behulp van fractals. De wereld van de fractals biedt vele mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld (nog geheime) nieuwe technieken ontdekt om met behulp van fractals enorme data-reductie te bereiken in gedigitaliseerde afbeeldingen. Deze technieken staan helaas nog niet op een PD-diskette, maar wellicht krijgt u een goed idee.

A 239/240 (DS)

Deze disks bevatten een enorme verzameling printerdrivers voor WORDPLUS. Voor sommige printers worden zelfs ook download-fonts gedefinieerd.A239: Brother M109, Panasonic 1081, Seikosha GP100, Star NL10, NC10, LC24-10, NB24-10, XB24.A240: Epson LQ, FX85, Nec P2200, P6/7.Ook als uw printer er niet bij staat, dan kunnen deze printerdrivers goede ideeŽn opleveren. Kijk in ieder geval ook eens bij andere merken.

A 241 (DS,K)

IMPERIUM: Dit programma biedt u de gelegenheid om een vreemde wereld te veroveren. Land, water en bergen leveren elk hun eigen problemen op. U kunt het landschap wijzigen, maar niet opslaan. Het spel is geschikt voor maximaal acht spelers. Het kost uiteraard veel denkwerk om de zeven anderen te verslaan. SKOOTER: In dit behendigheidspel met veelkleurige ballen zorgen elementen zoals sleutels, bommen en dergelijke er voor dat u ook moet nadenken.

A 242 (DS,K)

BIKER: Spring met een motorfiets over diverse hindernissen. Kijk daarbij wel uit voor brandweerauto's, vliegtuigen en kabelbanen. STONES, GREECE en TETRIS zijn allemaal varianten van het bekende arcadespel TETRIS. Vallende brokken steen moeten in de goede positie worden gebracht om een aaneengesloten rij te krijgen. Greece wordt gespeeld met behulp van het pretpookje. Tetris is eenvoudig uitgevoerd, maar werkt ook in zwart/wit. Bovendien is de C-broncode beschikbaar, zodat u zelf voor verfraaiing kan zorgen.

A 243 (DS,K)

BIGDEAL: Dit is een strategie-spel voor zes spelers. Het is de bedoeling om president te worden van het melkwegstelsel. Zoals in deze wereld gebruikelijk is, zijn alle middelen toegelaten: aanslagen, spionage, bacteriologische oorlogvoering en handel. HOTCHPOTCH: Dit is een sterk uitgebreide monopoly-variant. Het grote doel is uiteraard de andere spelers te ruÔneren. Speculatie op de beurs kan u rijk maken. Kijk wel uit voor de belastingdienst.

A 244 (SS)

LABORANT PLus: Dit hulpmiddel voor het scheikundelaboratorium biedt veel mogelijkheden. Titraties, scheikundeformules, scheikundige reacties en omrekeningen kunnen op eenvoudige wijze worden bepaald. Het programma bevat diverse tabellen. Het is zelfs mogelijk om de (Duitse) naam te vinden van diverse anorganische scheikundige verbindingen. H2O wordt meteen herkend als "Wasser".

A 245 (DS)

ELEKTRO: Dit programma bevat zeer eenvoudige berekeningen op elektrotechnisch gebied, zoals de wet van Ohm, parallelschakeling en spanningsverlies. NETZWERK: Hiermee berekent u impedanties, overdrachtsfuncties en Bode-diagrammen van netwerken. De netwerken mogen bestaan uit spoelen, condensatoren, weerstanden en complexe impedanties. NEVIZA: Dit is een programma uit de telecommunicatie-wereld. Het kan de vierpoolparameters van een netwerk berekenen. De resultaten kunnen zowel grafisch als in tabelvorm worden weergegeven.

A 246 (DS)

1ST_KONV: ASCII-teksten moeten eerst geconverteerd worden voordat 1st Word Plus er goed mee kan werken. Dit programma zorgt voor de conversie en houdt daarbij rekening met de diverse soorten spaties die 1st Word Plus kent. WPLUSTEX: Dit programma converteert teksten in 1st Word naar TeX. Op deze wijze kan een professionele afdrukkwaliteit worden bereikt. De indeling in pagina's en de voetnoten vormen geen probleem. WP_PACK: WP_Pack is een utility voor het behandelen van Word Plus-files. Het programma biedt diverse conversiemogelijkheden, waaronder WP-ASCII, WP2-WP3, WP-SIGNUM en WP-TEX.

A 247 (DS)

FCOPY III: Dit is de opvolger van het bekende copieerprogramma FCOPY II (Zie disk A219). Het programma kan geen beschermde disks copiŽren. Overigens biedt het alle denkbare mogelijkheden, zoals conversie van diskformaten, automatische herkenning van diskformaten en "softformat". Bij het formatteren worden geen trucs meer uitgehaald met onvolledige sectoren, zoals bij de vorige versie wel het geval was. Dergelijke trucs gaven soms problemen. FCOPY III kan een backup van de harddisk maken. Een ander nieuwtje is dat het programma ook als accessoire kan werken.

A 248 (DS)

TRESOR18: Met dit programma gaat u op jacht naar oude meesters. U bezoekt tentoonstellingen en musea. Kennis van de handel wordt op prijs gesteld. Een Van Gogh ligt momenteel goed in de markt. Kunst en commercie gaan tegenwoordig hand in hand.

A 249 (DS)

AIRLINE MANAGER: Met dit spel staat u aan het hoofd van een luchtvaartmaatschappij. In het begin moet u van alles regelen, zoals mensen in dienst nemen, vliegtuigen kopen en hotels bouwen. Pas daarna kunt u vluchten uitvoeren. Sabotage bij concurrenten is toegestaan (Brrr). ANNO 1700: In dit spel moet u een land onderhouden. Hiervoor moet u steden en dorpen bouwen, soldaten in dienst nemen en slaven verhandelen (Dat mocht in 1700 nog). Ook moet u, om alles te bekostigen, belasting heffen. Dit programma zal u zeker lang bezig houden door de grote keuze van mogelijkheden.

A 250 (DS)

GENIUS V2.0: Met dit programma kunt u uw hersens testen. Er zijn tien opgaven, uiteenlopend van rekensommen tot woordspelletjes. De handleiding is in de Duitse taal, maar het programma zelf vergt geen grote kennis van het Duits. QUIZMASTER: Heeft u ook altijd al mee willen doen aan een quiz op de TV. Met Quizmaster wordt dit (bijna) werkelijkheid. Er kunnen twee deelnemers meedoen. Degene die vijf van de twaalf vragen (in het Duits) weet te beantwoorden, mag naar de volgende ronde. De vragen zijn vrij pittig.

A 251 (DS)

UNITERM 2.0E: Deze disk bevat de laatste versie van het bekende terminal-programma UNITERM, compleet met handleidingen. Voor de liefhebbers van TeX zijn de handleidingen ook in de vorm van TeX-files opgenomen. Bij deze versie is ook het programma KEYEDIT aanwezig. Hiermee kunnen de definities van het toetsenbord worden gewijzigd (Zie ook disks A24 en A44).

A 252 (SS,K) Games

Dr.BORIS: Een gestoorde strooit met staven dynamiet die de speler natuurlijk snel moet vinden en doven. Ben je te traag, dan vlieg je de lucht in, ben je snel genoeg, dan wordt het spel moeilijker. PUZZLER: Denkspel voor geroutineerde denkers. In een vierkant, opgebouwd uit drie bij drie gekleurde vlakjes, mag uiteindelijk alleen het middelste vlak nog een kleur hebben. M.b.v. diverse toetsen kunnen meerdere vlakken van kleur worden veranderd.

A 253 (SS,K) Games

GOLDRUSH: Een ladder- en platformspel waarin goudstukken moeten worden verzameld. Zonder tegenwerkende monsters zou dit geen enkel probleem opleveren en dat is niet de bedoeling. ZERPOD: Drie-dimensionaal doolhof, compleet met monsters en andere verschrikkingen, die het zoeken naar waardevolle objecten erg moeilijk kunnen maken. A 254 (SS,K) Games MEALSTROM: Snel schietspel. In een ruimteschip zittend moet u zich een weg banen tussen aanstormende meteorieten en vijandelijke ruimteschepen.

A 255 (SS,K) Games

ACE INVADERS: Public domain versie van een fraai uitgevoerde versie van Space Invaders.

A 256 (SS,K) Games

DAMONOID: De toekomst van een twintigtal planeten ligt in uw handen. Deze planeten worden geteisterd door aanvallen vanuit de ruimte. De speler moet proberen een invasie te voorkomen. Succes!

A 257 (SS,K) (niet met TOS 1.4)

SPACE BLOB: Platform spel, waarin voorwerpen moeten worden verzameld, in steeds moeilijkere levels, met gevaar voor eigen leven.

A 258 (SS,K) Games

IMPULSE: Met een laserstraal moet er in eerste instantie een luik worden weggeschoten, waardoor voorwerpen in de speelruimte worden geworpen, waarna deze m.b.v. de laserstraal kapot kunnen worden geschoten.

A 259 (DS,K) Games

CASINO KENO: Keno is een in Amerika populair gokspel, dat veel wegheeft van het ons bekende bingo. U kunt tot vijftien nummers aankruisen op uw kaart en daar geld op zetten. Er worden vervolgens 20 nummers getrokken. Hoe meer u er goed hebt, hoe meer u wint.

A 260 (DS) Games

VENOVIA: (D) U bent ridder in het land Venovia en op uw tocht door het land vindt u bepaalde zaken en moet u verschillende opdrachten uitvoeren. SPECULANT: (D) Speculatie-spel waarin aandelen gekocht en verkocht kunnen worden en er zeer snel veel geld kan worden verdiend, maar bij verkeerde beleggingen is een faillissement niet ondenkbaar.

A 261 (DS,K) Games

AIR WARRIOR: U kunt gaan vliegen en hiervoor kan een keuze gemaakt worden uit vijftien verschillende toestellen. Met behulp van een modem en de PTT kunt u luchtruim gevechten gaan houden. SPACE-WAR: Een van de betere space-invader-klonen, die in alle resoluties werkt.

A 262 (SS) PostScript

POSTSCRIPT CONVERSIE: Voor de bezitters van de PostScript-emulator Ultrascript, die tegenwoordig ook matrixprinters ondersteunt(!); of diegenen die op het werk over een heuse Postscript-printer beschikken is er op deze diskette een aantal PostScript-conversie programma's verzameld. U vindt op deze diskette: W+-, Timeworks-, Spectre-, ASCII, HEX-, Degas-, Metafile-, Doodle-, en AIM-conversie naar deze universele paginabeschrijvingstaal. Met (Engelstalige) documentatie.

A 263 (DS) Opera's

OPERA'S: Inleidingen en beknopte libretto-samenvattingen van 25 opera's. Het geheel bestaat uit de volgende Nederlandstalige 1st Word documenten, die zijn samengesteld aan de hand van hoofdzakelijk Duitse en Engelse boeken en andere naslagwerken. Met de volgende opera's: La Favorita, La File du Regiment, Lucia di Lammermoor, Madama Butterfly, Tosca, La Boheme, Turandot, Il Barbiäre di Siviglia, Pagliacci, Cavellaria Rusticana, Nerone, Norma, Die ZauberflŲte, Nabucco, Il Trovatore, Macbeth, Aida, La Forza del Destino, La Traviata, Falstaff, Un Ballo in maschera, Otello, Simon Boccanegra, Stiffelio en Erani.

A 264 (SS)

TAB-PLOT: Dit programma converteert een numerieke tabel, die b.v. door een ander programma is gemaakt, naar een X-Y, X-Y-Z of R-Phi-Z grafiek. Met o.a. automatische (log)schaling en Postscript-output.

A 265 (SS) NEC Utilities

NEC MANAGER: Accessory waarmee de 24-naalds NEC Pinwriter kan worden ingesteld; marges, papierlengte, charactersets, kleur en nog veel meer. FX-EMULATOR: Als U geen NEC printerdriver voor een bepaald programma heeft, kan in dat geval altijd een Epson FX worden geŽmuleerd, waarnaar vrijwel altijd kan worden geprint. NEC-P6: Accessory om een NEC-P6/P7 software-matig in te stellen. KARAKTER SET EDITOR: Maak uw eigen charactersets voor de P6/P7.

A 266 (SS) Tekst-adventure

SYSTEM 5: (E) Spionage is een gevaarlijke en spannende bezigheid, die niet alleen binnen geheime afdelingen van de overheid wordt bedreven. Door middel van een net van computersystemen en bulletinboards moet u geheime informatie zien te bemachtigen zonder dat uw identiteit bekend wordt en u dus tegen de lamp loopt.

A 267 (SS) Emulator

ZX 81: Sinclair ZX 81-emulator. Nostalgische emulator van de legendarische Sinclair, compleet met een 40-tal klassieke spelletjes.

A 268 (SS) Utillities

TIME MANAGER: (D) Uitgebreide agenda op uw ST. Afspraken, verjaardagen, memo's, enz. kunnen in dit programma overzichtelijk worden opgeborgen. ST-KLICK: Accessory met de volgende mogelijkheden: wekker, tekstverwerkertje, kalender, notitieblok, rekenmachine en instellen van printers.

A 269 (SS)

PERSYS: (D) Het periodieke systeem van alle chemische elementen. Druk op het element-symbool en alle scheikundige informatie van dat symbool krijgt u op het scherm of op papier. Het programma kan ook worden gebruikt om uw kennis te testen; kies een element en vul alle scheikundige gegevens in, de ST geeft u dan een cijfer. Elementen kunnen ook worden gezocht naar verschillende criteria. STATISTIEK: (D) Maak van uw gegevens twee- of drie-dimensionale grafieken en bewaar deze als Degas- of Doodle-file. Met verschillende instelbare mogelijkheden om uw gegevens om te rekenen.

A 270 (DS)

CURFIT 3.0: (D) Zeer uitgebreide functie-plotter die elke functie grafisch op het scherm zet. MALEN 10: Tekenprogramma dat alle standaardtekenfunkties bevat.

A 271 (DS)

REZEPT: (D) Database voor recepten uit de keuken. Een aantal bakrecepten staat al in de database en u kunt zelf nog veel soorten van recepten invoeren. Alle ingrediŽnten die u gebruikt zijn in het programma bekend evenals de voedingswaarde. Van elk recept kan daarom het eiwit-gehalte, de koolhydraten, vet en het aantal calorieŽn worden gegeven. PERSOONLIJKHEIDSTEST: (D) Dit programma geeft u informatie over uw persoonlijkheid, uw karakter en uw standvastigheid.

A 272 (DS) Adventures (Duits en Engels)

RAT DER WEISEN: (D) Grafisch adventure rollenspel voor avontuurlijke lieden. U voelt zich waardig toe te treden tot de Raad der Wijzen, maar deze Raad is nog niet van uw wijsheid overtuigd. Trek het land in en overtuig de Raad van uw kwaliteiten. LORD OF FATE: (D) Tekst-adventure speelt in het door sagen bekende Noordrijk. Uw taak is het, met hulp van de boself Eldgir, om het Noordrijk te behoeden voor de onderwerping aan tovenaar Egengard. KEROVNA: (E) Tekst-adventure. Terwijl u achter het beeldscherm zit wordt u door onbekende krachten gebracht naar het vreemde land Kerovna. Probeer terug te keren naar het eigen land en vooral naar het heden. Kijk achter de magische spiegel.

A 273 (SS,K) (niet met TOS 1.4)

SLIPPERY SID: U heeft de controle over een steeds groter wordende worm, die leeft van energiepillen die hij op het scherm vindt. Het spel is over als de worm zijn eigen spoor raakt. Met STOS-Basic listing.

A 274 (DS)

BAUPHYSIK: Programma voor het berekenen van de temperatuurdemping van een wand. GETRIEBE: Voor machinebouw-studenten die hiermee tijdrovende berekeningen van tandraderen kunnen doen. FSRACING: Speciale versnellings-berekeningen voor het optimaliseren van motoren. FACHWERK: Berekent 2- en 3-dimensionaal vakwerk. SPLAN: Programma voor het beheren van varkens. WINZER: Programma voor het maken van fruit en vruchtenwijnen. Hulpmiddel voor de 'Wein-Ansatz' berekening.

A 275 (SS) Fotografie

WFR-FOTO: (D) Luxueus foto-tabellen calculatie-programma. Nuttig voor amateurs en professionele fotografen in dichtbij- en macro-fotografie. Het berekent de data voor 50 mm objectieven (standaard, zoom- en macro-objectieven, verlengings-factor, diafragma, afbeeldings-maatstaf, scherptediepte, werkafstand, enz., alle zinvolle combinaties van objectieven, dichtbij-lenzen, tussenringen, balgen en omkeerringen. FOTO 100: (D) Database voor films en foto's.

A 276 (DS) Games

STETRIS: Tetris variant. Verschillend gevormde figuren, steeds opgebouwd uit vier vierkanten, vallen langzaam in een put. Door deze te draaien en naar links of rechts te bewegen moet geprobeerd worden de put goed op te vullen, zonder dat er gaten ontstaan. Volle regels vallen weg en bovenliggende stenen zakken. Typisch spel waar je moeilijk mee kan ophouden. TETRIX: Andere variant van bovengenoemd spel. COLLUMS: Variant van Tetrix waarbij de vallende stenen naar hun vulling moeten worden gesorteerd. Als drie gelijkgekleurde stenen naast elkaar liggen, dan worden deze geŽlimineerd en alle bovenliggende stenen zakken. Dit spel kan dus theoretisch oneindig lang duren.

A 277 (SS,K) (niet met TOS 1.4)

VIRUS: Arcade-spel. In de gedaante van een klein groen mannetje, gewapend met een laserpistool om agressieve virussen te vernietigen, heeft u toegang tot het binnenste van de ST om daar op zoek te gaan naar vijf verdwenen diskettes. Met STOS-Basic listing.

A 278 (SS,K) Games (niet met TOS 1.4)

PARABELLUM: Een leuk en goed speelbaar platform-spel. Probeer zo snel mogelijk de kaarsen in de juiste volgorde op te pakken. Dit zal steeds moeilijker gaan door obstakels en monsters die u tegen zullen werken. Met STOS-Basic listing.

A 279 (SS,K) Games (niet met TOS 1.4)

UPSTART: Aardig schietspel. Bescherm de bruggen die uw tegenstanders proberen te vernietigen. Vergeet ondertussen niet uw brandstofpeil in de gaten te houden. Met STOS-Basic listing.

A 280 (DS) Chemie

CHEMIKER: (D) Scheikundig informatie- en database-systeem. Bevat gedetailleerde informatie van alle elementen uit het periodieke systeem over reacties, verbindingen en scheikundige wetten. Laat grafisch ringsystemen zien, opbouw van organische- en aminozuren. MOLMASSE: (D) Berekeningen van de molmassa. OSMOCHEM: (D) Programma over topologische matrijzen.

A 281 (SS,K) (niet met TOS 1.4)

RUSH: Puzzelspel, waarin u de controle heeft over twee voertuigen. Door het verschuiven van blokken kunt u de weg vrijmaken voor een van de voertuigen naar het volgende level. Om dit niet al te makkelijk te maken zijn er op het veld kanonnen die steeds van plaats veranderen en die uw voertuigen onder vuur nemen. Met STOS-Basic listing.

A 282/283 (DS) Games oplossingen 3/4

A282: 66 Tekst-files van A t/m L. A283: 62 Tekst-files van M t/m Z.

Oplossingen van de volgende adventures : Adventure Quest - Beyond Zork - Borrowed Time - Breakers - Brimstone - Colossal Adventure - Corruption - Essex - Fish! - Gnome Ranger - Guild of Thieves - Ingrid's Back - Jinxter - King's Quest I - Knight Orc - Lancelot - Legend of the Sword - Lords of Time - Leisure suit Larry I - Moonmist - Mindshadow - Police Quest I - Shadowgate - Snowball - Tass Times in Tone Town - The Pawn - Amazon - Black Cauldron - Ballyhoo - Chronoquest I - Cutthroats - Deadline - Dungeon Master - Enchanter - Fahrenheit 451 - Gateway - The Hitch-hiker's Guide to the Galaxy - Infidel - King's Quest II - Mindwheel - Planetfall - Seastalker - Sorcerer - Starcross - Suspect - Suspended - Transsylvania - Uninvited - Witness - Zork I - Zork II - Zork III - Borderzone - Bureaucracy - Crimson Crown - Deja Vu I - Dungeon Adventure - King's Quest III - King's Quest IV - Leisure suit Larry II - Lurking Horror - Manhunter I - Police Quest II - Plundered Hearts - Return to Eden - Sherlock - Space Quest I - Space Quest II - Spellbreaker - Stationfall - Treasure Island - Trinity - Ultima I - Ultima II - Ultima IV - Wishbringer - Worm in Paradise - Zak McKracken and the alien Mindbenders - A Mind forever Voyaging - Battletech - Deja Vu II - Emmanuelle - Goldrush - The Grail - Hammer of Grimmold - Hollywood Hijinx - Jade Stone - Kristal - Kult - Leather Goddesses of Phobos - Mutant - Myth - OO Topos - Questron - Questron II - Case of the mixed-up Shymer - Ultima III - War in middle Earth - Whiplash & Wagonwheel - Wizard's Tower - Blackscar Mountain - Bard's Tale I - Demon's Tomb - Dream Zone - Future Wars - The Grimoire - Hero's Quest I - Hillsfar - Indiana Jones - Invasion - Let sleeping Gods lie - Leisure suit Larry III - Manhunter II - Maniac Mansion - Mortville Manor - Personal Nightmare - The Pay Off - Phantasie - Roadwar 2000 - Scapeghost deel I - Scapeghost deel II - Scapeghost deel III - The Shards of Time - Space Rogue - Ultima V - Rings of Zilfin - The Bard's Tale I.

A 284 (DS) Techniek

FEDER: Verschillende programma's voor het berekenen van verschillende soorten veren. Men kan trek- en drukveren, bladveren en spreidveren berekenen. Deze worden dan in de goede verhoudingen op het scherm gezet. SPEAKER: Gereedschap voor het vervaardigen van hoogwaardige luidsprekerbox-behuizingen.

A 285 (DS) Games

COBEURS: Beursspel, waarin u natuurlijk zoveel mogelijk moet zien te verdienen in de aandelenhandel. Er kan met meerdere spelers worden gespeeld, waardoor de spanning in het spel stijgt. TELEBEURS: Tot maximaal vier spelers kunnen dit beursspel spelen. Bent u alleen, dan is de computer een medespeler. Door vraag en aanbod veranderen de aandelenkoersen, koop en verkoop uw aandelen daarom op het juiste moment. De computer is een uitgekookte tegenspeler. KARTEN: Zes verschillende varianten van het patience-spel, die in moeilijkheidsgraad verschillend zijn.

A 286 (SS)

GO-UP 2.0: Stuur een mannetje door meer dan 100 levels en laat hem diamanten verzamelen. Hij wordt echter van alle kanten belaagd door achtervolgers, die echter tijdelijk kunnen worden uitgeschakeld door stenen weg te schieten, waardoor valkuilen onstaan. Met ingebouwde level-editor. PLATSTAD: Conversie-programma tussen Platine-ST en STAD of een ander pixel-georiŽnteerd tekenprogramma.

A 287 (DS) Games

WIZZY: Wormspel, waarbij een worm voedsel binnen moet krijgen om te groeien, maar niet mag botsen met de wand, tegenstanders of het eigen lichaam. Het spel kent verschillende speelniveaus. Als de worm zijn kop stoot, kan er o.a. gekozen worden uit: 1. het spel is voorbij, of 2. het spel gaat verder, maar de worm wordt korter. Verschillende moeilijkheidsgraden, hindernissen en snelheden. Zeer fraaie grafische weergave. De worm wordt gestuurd via het toetsenbord.

A 288 (DS) Printen

GUTENBERG: Exclusief printerprogramma voor 9-naalds printers. Gutenberg brengt ASCII, 1st Word en Textomat-teksten met eigen fonts op papier en houdt daarbij rekening met de tekstattributen (bold, cursief, enz.) en proportionele uitvoer. Inclusief de Pascal source-code.

A 289 (DS) Utility

DISKINFO 3.0: Database voor de inhoud van diskettes. Met export-mogelijkheid naar Adimens.

A 290 (DS) Games

CAVEMINER II: Leuk spel met meerdere levels. Verzamel in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk diamanten. U moet wel oppassen dat er geen steen op uw hoofd valt. VAULT III: Derde deel van dit Duitse tekstadventure.

A 291 (DS) Grafisch

BELLISSIMO: Tekenprogramma dat opvalt door het grote aantal menu-punten waaruit kan worden gekozen. Verder heeft dit programma enkele CAD-eigenschappen (b.v. maatvoering), waardoor het zeer geschikt is om kleine technische tekeningen te maken. STUDIO2: Tekenprogramma, dat alle gangbare functies als tekenen, tekst, stift, spray, kwast, enz. ondersteunt. Studio2 heeft de volgende extra opties: max. beeldformaat A3, omvangrijk en eenvoudig blockgebruik, meerdere hardcopy-routines, eenvoudig uitbreidbaar symboolbeheer, vervormen, zoom, snelle loep en het scrollen van staande A4-tekeningen.

A 292 (DS)

FUNCTIONPLOT: Een programma om functies grafisch weer te geven. Behalve het plotten kunnen nulpunten, maximale en minimale waarden, integralen, enz. worden berekend. Een ideale hulp bij wiskundige opgaven. TABLO: Programma voor het omzetten van meetwaarden in grafieken: balk-, taart- en zuilgrafieken, lineaire of logaritmische assenstelsels.

A 293 (DS)

1ST-SOUND: Eenvoudig te bedienen database voor platen, CD's of cassettes. TELDAT: Makkelijk te gebruiken database voor adressen. Met flexibele zoekfuncties zodat ook brokstukken kunnen worden gezocht. Diverse exportfunkties zijn aanwezig. DIAOMAT: Een gemakkelijk te bedienen database voor dia's, waarin kan worden gesorteerd op vier verschillende kriteria. Etiketten voor dia's kunnen worden geprint. MC-STOCK: Database voor audio-cassettes. AUDIODAT: Database voor muziektitels. Alle programma's Duitstalig.

A 294 (DS) Chemie

SYSIPHUS: Chemieprogramma voor de simulatie van ESR-spectra. Ontstaan aan de universiteit van Kaiserslautern en in eerste instantie gemaakt voor ervaren chemici.

A 295 (SS) Harddisk-utilities

BACKEX: Wist van een complete disk of harddisk-partitie alle backup-files na eventuele bevestiging. Met keuze uit de extenties BAK, DUP of SBK. HD-WAIT: Indien geÔnstalleerd op een diskette in A, wordt er gewacht tot de harddisk is geÔnitialiseerd en pas dan wordt er vanaf de harddisk geboot. Bij het opstarten van een systeem moet anders de computer pas worden aangezet, nadat de harddisk op gang is gekomen. HF-COPY: Flexibel en snel file-copieerprogramma. RESTORE: Maakt het mogelijk verschillende DESKTOP.INF files te gebruiken. RETTER: Met behulp van dit programma kunnen alle ROOT- en BOOT-sectoren van alle aangesloten harddisks worden gered. SEARCH: Zoekt files op diskette of harddisk. Een string kan ook in een file worden gezocht, of op alle sectoren van de disk. Comfortabel zoeken met wildcards is mogelijk. SHIP: Programma voor het parkeren van de harddisk. FILECOMP: Vergelijkt twee files met elkaar en geeft de verschillen aan.

A 296 (SS) Utilities

ABC: Staat voor Anti Bacterie Condoom. Hulpmiddel tegen binnensluipende linkvirussen. Uitvoerbare programma's krijgen een andere extensie en worden in de DESKTOP.INF file als uitvoerbaar aangemeld. Linkvirussen, die normalerwijze naar de extenties PRG, TTP, TOS en/of APP zoeken, vinden nu dus niets meer. DIRECTORY ANALYSER: Maakt het mogelijk disknamen, datum en file-attributen te bekijken en te veranderen. DISKUTIL: Accessory voor het wissen van files en/of het formatteren van diskettes. Markeert defecte sectoren. FEDIT: Uitgebreide file- en geheugenmonitor. Door residente installering te allen tijde via toetscombinatie oproepbaar en verricht blokoperaties, zoek- en vervang mogelijkheden, markeringen, offset, geheugen laten zien als beeld-image en kan programma's laden/starten. FORMAT 32: Complex formatteer-programma met o.a. softformat, virusbeveiliging en is uitvoerbaar als PRG of als ACC. MEGAFORM: Copieer- en formatteer-programma met de volgende bijzondere opties: fastload, multiple copy, omzetten van enkelzijdige naar dubbelzijdige diskettes en omgekeerd, diskscannen.

A 297 (DS)

PASPRINT: Pascal-brontekstprinter, waarmee Pascal-sources comfortafel kunnen worden afgedrukt. De pagina-layout kan worden aangegeven en Pascal sleutelwoorden kunnen naar voren worden gehaald. UNIDRUCK: Actuele versie van een universeel printprogramma voor het printen van ASCII-files. Met 59 verschillende printerdrijvers.

A 298 (DS) Reguliere figuren

Meerdere verschillende programma's, die o.a. platonische, archimedische en rhombische lichamen in de axonometrie op willekeurige wijze weergeven, zo ook reguliere, ruimtelijke strukturen. Dit klinkt allemaal erg ingewikkeld, maar het resultaat is zeker bezienswaardig. Met animatiemogelijkheid. ZELLEN: Een programma voor de verloopsimulaties, zoals men die vindt in chemische en biologische reacties.

A 299 (SS) UtilitiesAZ-D

Accessory voor het zetten van de systeemtijd. HELFER: Multifunctioneel accessory met o.a. beeldconversie, snapshot en verschillende GfA-tools. EX-FILESELECT: File-selector met extra mogelijkheden. O.a. 13 drive-select-buttons, 5 definieerbare file-extentie keuze-buttons, folder maken, filenaam veranderen of wissen, diskette-info, wildcards, oproepbaar als accessory. UHR: Permanente digitale en analoge klok in beeld. MINI-ORC: Accessoire voor tekstherkenning. Door het aangeven van een beeldscherm-uitsnede wordt de daarin staande tekst herkend en als ASCII-file gesaved of geprint. MULTI-DELUX: Accessory met verschillende taken, waaronder: muis-speeder, tijdsweergave, systeem-info, steprate-zetter, toets-reset, muispositie-weergave, enz.. SCREENSAVER: Beeldscherm-beschermer met muisversneller. DESKTIP: Voor het naladen van een DESKTOP.INF of het saven van de actieve info naar disk.

A 300 (DS) Morse

MORSEDEKODER: Via een soundsampler (noodzakelijk) worden akoestische morse-signalen naar de computer gestuurd, die dan worden omgezet tot letters. MORSEMASTER: Trainingsprogramma voor morse-tekens. PEILEN: Amateur zendprogramma. Bepaling van peilingssnijpunten in gemakkelijk te maken hulpkaarten voor ruimtelijke oriŽntering. De kaarten kunnen in gewenste grootte worden afgebeeld. 200 plaatsen en 100 relaiszenders zijn al aanwezig in 2 files. Afstandberekening, lokatiebestemming en antennerichting van de aanklikbare punten. Voor korte-golfverbindingen: zoeken naar roepkarakters en landen op een wereldkaart met berekening van de antennehoek. Afstand en markering van de grote cirkel. Weergave dag/nachtgrens. MDEC: Omvangrijk programma voor de herkenning van amateur- en weerzendingen. Een complete tekening voor de hardware is op diskette aanwezig en wel in een analoog en een digitaal deel. Het wordt u nu mogelijk gemaakt signalen via een normale radio te ontvangen, want alle stoorsignalen worden gefilterd. Het programma kan ook als morsetrainer worden gebruikt.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 7 januari 2000
Home Public Domain A Algemeen 101-200 A Algemeen 301-400