Home Public Domain B Programmeren 101-200 C Grafisch
 

B Programmeren 201-300


B 201 Programmeren

GfAXpert: een verzameling sources handleidingen en verdere interessante teksten voor gebruikers van GfA Basic 3.xx.

Pure Jargon: een door hackers samengestelde tekstfile (meer dan 1 Mb groot) met alle vaktaal (Engels) op het gebied van programmeren (in C).

B 202 Programmeren

BIG: een alternatief voor GEM (volledig look-alike). De bibliotheek is bruikbaar voor C-programmeurs. Met demonstratie software.

PopUp: een menu systeem voor C-programma's. Kent ook sub-menu's en wordt geleverd met een menu-editor.

E_GEM: de sources in C en assembler van de Enhanced Gem bibliotheek. Nu maakt men handig dialogen.

PowerGEM: een bibliotheek voor C.

B 203 Pascal

Op deze disk zijn een aantal programma's met source teksten verzameld die leerzaam zijn voor Pure Pascal programmeurs.

AutoRun: een Command Line Interpreter die batch-file verwerkt.

FSplitter: splitst zeer grote files in delen die wel op een floppydrive passen.

FCompare: vergelijkt files en spoort verschillen op. Maakt ook checksums ter controle. Zo kan men copieerfouten verwijden.

M-Form: een Pure Pascal Unit waarmee men de muis handiger kan bedienen.

Selector: een voorbeeld van een file-selector.

B 204 Programmeren

RAMsch: een Resource Construction Set (RCS) die alle normaal benodigde functies bevat en bijzonder flexibel in het gebruik is. Een paar extra mogelijkheden maken het ontwikkelen van programma's eenvoudiger.


GEMForce: een bibliotheek voor Pure C die eenvoudige maar toch aanpasbare GEM-programmering toe laat. Zo zijn er routines voor dialoog boxen, een eigen window manager en vele behulpzame functies.


GfAControl: een shell voor GfA-gebruikers die meer te bieden heeft dan het standaard spul. (shareware)


EdiTeX: een editor die zeer geliefd is bij TeX-gebruikers en die zich in deze nieuwe versie goed gedraagd onder MultiTOS en ook weg weet met de letters van SpeedoGDOS.


B 205 PGP sources

Alle sources (in C) en alle handleidingen van PGP (Pretty Good Privacy) zijn op deze disk te vinden in gecomprimeerde vorm. Nu kunt u ook teweten komen hoe men de electronische communicatie kan beveiligen. Op deze disk is geen werkende versie voor de ST te vinden (zie disk B 206 PGP ).

B 206 PGP

Pretty Good Privacy (PGP) is een veel gebruikt cryptografisch programma, zodat men files en berichten kan beschermen tegen inkijk door onbevoegden. Op deze disk is ook de nodige documentatie aanwezig om een juist gebruik van deze geavanceerde software te kunnen maken. De complete sources van dit programma zijn eerder verschenen op disk B 205. Deze implementatie van PGP voor de ST is daarop gebaseerd.

B 207 Music Analyser

Music Analyser geeft grafisch het signaal weer dat via de AD-converter de Falcon binnenkomt. Op het beeldscherm zijn twee VU-meters aanwezig, twee scoopjes en twee 14-bands spectrum analyzers. De sources zijn aanwezig op deze disk, wat handig is voor programmeurs die ook met de DSP en het sound gedeelte van de Falcon willen werken.

B 208 MiNT documentatie

Programmeurs die tot in de details moeten weten hoe MultiTOS is geŲrganiseerd kunnen op deze disk alle documentatie vinden die Atari heeft vrijgegeven. Voor C-programmeurs zijn diverse header-files aanwezig met voorbeelden van het gebruik.

B 209 t/m 211 MiNT sources

Op deze drie disks alle spullen (C-sources) en bibliotheken om zelf MiNT te compileren m.b.v. de GNU C-compiler (op disks B 145 t/m 149). Op B 209 TosWin, Utilities, RamFS, MinixFS, Mint 0.95 en PS-Control (procescontrole); op B 210 voor GNUCC een shell, de includes, de libs en de versie 1.09 sources; op B 211 voor GNUCC de binairies.

B 212 Modula

Op deze disk een groot aantal modules voor gebruikers van het LPR-Modula (disks B 60 en B 61) die het leven wat makkelijker maken. Zo wordt b.v. het gebruik van GEM stukken simpeler. Er zijn ook modules voor het gebruik van geluid, de joysticks, de muis enz.

B 213 APL

I-APL: een PD-versie van de computertaal APL. Er wordt gebruik gemaakt van de speciale symbolen van deze taal en er zijn 'workspaces' met printerdrivers, pixel graphics, sound effects en screen editor. Reeds enige jaren geleden in dit tijdschrift een uitgebreide cursus APL gepubliceerd. Er is een manual op de disk aanwezig.(z/w)

Pro Comfort: een utility waarmee men de muisvorm op het scherm kan veranderen en de kleuren van de windows anders kan instellen. Geeft de hoeveelheid vrij geheugen aan en kan floppies formatteren. (kleur)

B 214

Egale: voor het vergelijken en eventueel veranderen van files. Werk regel-georiŽnteerd maar kan ook binaire files verwerken. Heeft enige intelligentie, zodat invoegingen herkend worden voor wat ze zijn. Er zijn vele zoek-opties. Met Hypertext. (shareware)

UserReg: een database voor de registratie van b.v. gebruikers van software. Ondersteunt het Clipboard. Export is mogelijk en ook kunnen labels gedrukt worden. Er zijn vele importmogelijkheden. Men kan ook 'sleutels' laten produceren.

GfA-GEM: eeen inleiding in het gebruik van GEM voor GfA-programmeurs (Duitstalig). Er wordt verteld hoe men netjes dialogen maakt, menu's vensters enz. Ook het gebruik van GDOS-functies wordt belicht. Met voorbeelden, source code en resources.

B 215

Sinus: test de rekensnelheid van uw computer aan de hand van en berekende functie (een sinus). Zo komt men te weten wat de bijdrage is van een snellere CPU, een FPU e.d.

SPRzuPIC: een utility voor gebruikers van HASC II (games programmeren). De .spr files kunnen worden omgezet naar DOODLE-format en omgekeerd. Zo kan men samenhangende vlakken maken voor gebruik in spelletjes (kleur).

TUT: tips en trucs voor spelletjesmakers.

B 216 Communicatie

SERsofST: handleidingen, beschrijvingen en stukjes C-sourcecode om hardware-onafhankelijke interfaces te maken voor alle mogelijke serieele poorten (SER1, SER2, LAN, MIDI) de een ST (of STe of Falcon of TT) kan hebben. Deze documentatie is zeer handig als men MiNT-drivers moet gaan maken. Setter: software om info-files van programma's te omzeilen. Men kan de interne configuratie van programma's veranderen.

DUET: software om een netwerk op te zetten. Computers (ST, STe, TT, Falcon) kunnen via Midi, LAN of RS232-poort met elkaar verbonden worden. Dit is een goedkope manier om twee computers met elkaar te verbinden. De handleiding is in het Duits.

Teddy Term: software voor een communications terminal met VT52/VT100 emulatie en de mogelijkheid tot gebruik van externe protocol-programma's (voor downloaden enzo).

QuickCIS: De ST-Navigator voor gebruikers van het (Amerikaanse) CompuServe. Er zijn vele features die het leven van de beginners gemakkelijk maken. Het is geschikt voor mail, direct on-line en kan downloaden en vervangt zo YMG.

B 217 Comprimeren

Het gebruik van comprimeersoftware is meestal lastig. Vaak beschikt men alleen over TTP-uitvoeringen en een complexe commandline intypen is een bron van ergernis. Op deze disk is een recent gemaakte uitvoering te vinden van een grafische shell voor de bediening van LZH. Alle mogelijke opties en wensen kunnen voortaan handig ingesteld worden.

B 218 Perl documentatie

Er zijn diverse leerboeken waarmee men de taal 'Perl' kan leren. Maar die zijn nogal duur. Op deze disk een goedkope oplossing voor mensen die deze taal willen gebruiken, nl. een Hypertext (Engelstalig) voor gebruik met ST-Guide (op disk A 637).

B 219 Euler

Euler is een numeriek laboratorium voor iedereen die vaak met numerieke wiskundige problemen stoeit. Een uitgebreide bespreking is te vinden uitgave 55 (mei/juni 1995) van het ST blad. Met behulp van een eigen programmeertaal kan men grafische afbeeldingen maken van functies (ook differentiaal-vergelijkingen en matrix-bewerkingen), parameterruimtes, dichtheidsplots, oppervlakken, toroides enz. Helaas kan dit programma de afbeeldingen niet direct printen. (z/w)

B 220 TOS 2.06 patches

TOS 2.06 is niet foutloos. Voor al die mensen die tegen problemen aanlopen en hun TOS willen verbeteren is er een oplossing: het patchen van de TOS. Op deze disk zijn software en patchfiles te vinden voor zowel de Duitse als de Engelse (UK) versie van TOS. Men moet wel over een EPROM-programmeer apparaat beschikken om nieuwe chips 'in te branden'.

B 221 en B 222 Modula

Bibliotheken met modules in sourcecode die bruikbaar zijn voor de diverse Modula implementaties zoals: Megamax, Hšnisch, TDI, LPR en SPC. Er is een ISO- en een POSIX-bibliotheek plus nog veel meer. Om ruimte te sparen zijn alle sources voorzien van preprocessor opdrachten ter configuratie voor de diverse Modulaimplementaties. Een programma om de pre-processor opdrachten te lezen en uit te voeren is op de disks aanwezig. Handig in dit verband is het gebruik van de shell 'Gulam' te vinden op disk B 51 . Er is nl. een commandline-interpreter nodig om parameters aan de pre-processor door te geven. De M2LIB is gecomprimeerd op twee disks verdeeld.

B 223 GNU Small Talk

Op deze disk een implementatie van GNU-SmallTalk voor de ST met minimaal 4 Mb intern geheugen en een harddisk. Als basis voor de taal is zoveel mogelijk Smalltalk-80 aangehouden. Op de disk zijn behalve natuurlijk de interpreter ook alle sourcefiles (in C), de sources in Smalltalk van alle voorgedefinieerde klassen en voorbeelden met testprogramma's aanwezig. Al eerder was er een implementatie in deze bibliotheek: Little Smalltalk op de disk B 45 Little Smalltalk en B 58 Litte Smalltalk .

B 224 Cryptografie

Pretty Good Privacy versie 2.6 UI staat op deze disk. Deze nietofficiŽle internationale versie (vanwege problemen met copyright en autoriteiten in de USA) kan ook werken met berichten en sleutels gemaakt met de oude versie die te vinden is op disk B 206 PGP . Voor het gemak van de gebruiker is er ook een grafische muis-bediende shell aanwezig op de disk. !subsubnode B 225 DSP

Op deze disk is een ontwikkelingssysteem geplaatst waarmee Falconisten de DSP-chip kunnen programmeren. Diverse gereedschappen zijn beschikbaar en een ruime verzameling voorbeelden van Motorola (in source-code) is aanwezig. Ten opzichte van het Toolkit DSP-pakket van Atari zitten hier geen nieuwe tools bij.

B 226 Systeem utilities

De systeem monitor 'Sysmon' versie 1.09 is op deze disk te vinden tesamen met de runtime-debugger 'Templmon' (versie 2.02). Met deze twee gereedschappen kan men op makkelijke wijze te weten komen hoe het komt als software fout doet op de ST. Zie de bespreking van Sysmon in ST uitgave 57 (en de oude versie die te vinden is op disk A 411 , is besproken in ST uitgave 33).

B 227 Multitasking

MultiTool: dit gereedschap bevat diverse utilities die het de gebruiker makkelijker maken om met een multitasking systeem te werken.

WinCom: voor gebruikers van MagiC biedt deze utility talrijke venster- en systeemfuncties, real-time bediening, instellingen van het toetsenbord, maskering e.d. Alle hot-keys en vele opties zijn te configureren. Een handleiding is als Hypertext voor STGuide bijgeleverd.

RAMFX: een RAM-disk voor gebruikers van MiNT en MultiTOS die zich qua grootte aanpast aan de behoefte en die wordt ingebonden in het eXtended FileSystem (XFS).

PS-Control: is inzetbaar als accessoire of als applicatie onder MiNT. Men kan in een venster gegevens opvragen van maximaal 200 aanwezige processen in de computer. Met behulp van een dubbelklik op de naam van een proces kan men alle verdere parameters en bijzonderheden opvragen.

Popper: hiermee kan men maximaal 8 programma's opbergen in een desktop ikoon. Een pop-up menu verschaft keuzemogelijkheid. Er wordt gebruik gemaakt van 'pipes', zodat MultiTOS o.i.d. aanwezig moet zijn.

ParaFin: kan als accessoire of als applicatie gebruikt worden om naar files te zoeken op de achtergrond. Het Gemini AV/VA protocol wordt ondersteund. Tijdens het zoeken kunnen de tot dan toe gevonden files al verder verwerkt worden.

OldGEM: Zet men bij MultiTOS de memory-protection af, dan is er geen reden meer om niet de oude Desktop in ROM te kunnen gebruiken.

MiNTLoad: een MiNT-versie van het bekende Xload-programma onder Unix. Het geeft aan hoe de belasting van het systeem is wanneer men het uitgesplitst naar processen bekijkt. Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van versnellers e.d., zodat de meetresulateten vergelijkbaar zijn met andere computers.

GEM-PS: geeft de huidige processen onder MiNT aan en wat hun status is. Onder MultiTOS worden ook de systeemprocessen en de accessoires opgegeven.

MTOS-ACC: de NEWDESK van MultiTOS is wel handig en fraai met zijn mogelijkheden, maar het lukt niet om accessoires na het opstarten bij te laden. Er zijn wel systeemaanroepen om het mogelijk te maken. Deze utility geeft aan de gebruiker deze ontbrekende functionaliteit.

MtoROM: heeft men Magic, dan is het jammer dat die steeds vanaf disk moet worden nageladen. Met behulp van een cartridge in de ROM-poort kan men dat voorkomen. Dit programma geeft die mogelijkheid aan bezitters van een EPROM-burner die een extern ROM-cartridge hebben.

Gooffy: onderschept de printuitvoer en drukt die af in de achtergrond.

Compatible: kan helpen bij programma's die moeilijk doen onder MultiTOS zoals b.v. vele spelletjes, software die niet GEMconform is geprogrammeerd, programma's die uitvoer niet naar een venster sturen enz.

App-List: een utility die in een venster een lijstje bijhoudt van alle lopende applicaties. Men kan, indien gewenst, bepaalde applicaties in die lijst maskeren.

B 228 Modula

'Crystal' is een bibliotheek met grafische functies die geschikt is voor GEM 1.0 t/m 4.x, X-GEM, ABC-GEM, PC-GEM, KAOS-GEM en MultiTasking. Het geheel is portabel gemaakt want de verschillen tussen de diverse GEM's worden afgevangen. De software kan zowel voor TDI-Modula gebruikt worden als voor LPR-, Hšnisch- en M2-Modula implementaties. Programma's die gebruik maken van 'Crystal' kunnen makkelijk worden geporteerd naar PC-Modula. Het AES gebruik is efficient opgezet. Alle software (1,7 Mb) zit in een groot zelf-uitpakkend ZIP-archief.

B 229 t/m 235 Chimera

Op deze zeven disk staat het volledige grafische WEB-Browser om op de ST gebruik te kunnen maken van de moderne mogelijkheden van Internet. De 'Chimera' WWW-Browser is geŽnt op het Unix Operating Systeem, dus enige kennis hiervan (of van MultiTOS) is gewenst. Men krijgt een E-mailer, een TelNet programma en een FTP-client. (z/w) Voor bespreking zie ST 58.

B 236 Sozobon C

Aanvullingen op de bestaande bibliotheken van Sozobon C. Met o.a. functies voor de environment, multitasking MiNT en MagicGEM. Verder is er op deze disk een heel handige object-lister die in archieven zoekt naar objecten. Dan kan men snel zaken terug vinden.

B 237 Sozobon C

Voor makkelijk werken met het Sozobon pakket zijn een toegesneden editor of een shell met vele utilities zeer wenselijk. Deze zijn op deze disk bij elkaar gebracht.

B 238 t/m 240 Oberon

Het Oberon systeem en de programmeertaal zijn bedacht als opvolgers van het bekende Modula. De opzet is meer objectgeorienteerd en dat is voor veel programmeurs zeer welkom. De meeste goede eigenschappen van Modula zijn gelukkig behouden gebleven. Alhoewel Oberon gedacht is als een compleet systeem, kan men toch stand-alone applicaties maken voor andere operating systemen zoals TOS. Op deze drie disks is een ingepakte implementatie van Oberon 'STJ' te vinden. Voor mensen die niet gediend zijn van het gebruik van commandline-interfaces (muisloos) wordt de shell 'Chatwin' (B 241 Chatwin Desktop) aangeraden.

B 241 Chatwin Desktop

Chatwin is een desktop (grafische shell) die speciaal is toegesneden op het gebruik van programmeer pakketten die gebruik maken van afzonderlijke editors, compilers, linkers, loaders, makers e.d. Ook het Oberon-systeem (zie de disks B 238 t/m 240 Oberon) kan er goed gebruik van maken.

B 242: Internet Acces Disk

Op deze Internet Access Disk staat voortaan de nieuwste update (de versie 1.50) van CAB, de Cool Atari Browser. De rest van de benodigde utilities zoals STiNG, AntMail, HSModem, Fserial en andere onontbeerlijke zaken en het merendeel van de handleidingen is te vinden op disk B 256. Deze twee disks horen bij elkaar. Een nieuwe versie van STiNG is geplaatst.B 243 Programmeren

GCC: een hypertext (voor ST-Guide) met zeer veel informatie over het GNU CC-gebeuren. O.a. zijn er veel raadgevingen om de GNU Ccompiler te installeren. Ook is het laatste nieuws over bugs, updates en uitbreidingen in deze tekst te vinden.


HUGO: een universele font-selector voor GEM-programmeurs die gebruik maakt van het UFLS of het xFLS protokol. Het gebruik wordt beschreven in een bijgevoegde hypertext.


B 244 Programmeren

A La Card: een patchprogramma om oneffenheden uit de GfAinterpreter (3.6TT-versie) te halen. De interpreter werkt dan ook op grafische kaarten (zelfs in de 24-bits kleurmode). Op de Falcon zijn 256 en 32765 kleuren ondersteund. Heel welkom zal ook de mogelijkheid zijn om de interpreter te laten functioneren onder de MagiCMac.

Thesaurus: een hypertext voor ST-Guide die ruim 16.000 synonymen bezit voor de Duitse taal.


FSSM: een typecursus die uitgaat van een Duits toetsenbord. Zeer geschikt als men wil leren om met meer dan 2 vingers te typen. Er is ook een EXE-versie voor onder MS-DOS op de disk aanwezig.

B 245 Diversen

IMG2PS: het converteren van IMG-files naar PostScript. Bruikbaar zijn gewone z/w IMG's met maximaal 1024 pixels im horizontale richting. Er kan een PS- of een EPS-file gecreŽerd worden. Dit programma is oorspronkelijk bedoeld voor TeX-gebruikers die PSoutput naar hun printer sturen maar last hadden met het invoegen van IMG's.

MIDI-Relais: een beschrijving van de hardware die nodig is om via de MIDI-poort diverse relais te schakelen. Met de bijgeleverde software kan zo de computer dienen als tijdklok om externe apparatuur aan- dan wel af te schakelen. De hardware is voor een toegewijde knutselaar niet moeilijk te fabriceren.

M_TUNF: Onder Magic kan men niet bij een programma dat in singlemodus loopt de accessoires bereiken. Dit kleine programma zorgt dat de boel tijdelijk 'bevroren' wordt, zodat het wel kan.

SCRDUMP: een screendumper (als accessoire uitgevoerd) die (X-)IMG files produceert met daarin een afbeelding van het beeldscherm. Werk via de Alt-Help-toets.

SHELP: het omzetten van C-sources in een hypertekst die geschikt is om gebruikt te worden door ST-Guide. Zo kan men functies, type-definitions enz. makkelijker terug vinden.

B 246 Systeem utilities

BIGDOS: deze systemsoftware vervangt delen van het interne GEMDOS, zodat men nu b.v. verwisselbare harddisks in MS-DOS-format kan gebruiken. Er zijn verder 32 partities mogelijk die elk groter mogen zijn dan 512 Mb. Ook hebben applicaties tesamen 94 file-handles ter beschikking in plaats van 75, wat zeker bij multitasking verschil kan uitmaken.

Extender: een nieuw commando voor de Mupfel shell (van Gemini) die het gebruik van padnamen wat vergemakkelijkt.

HSModem: HighSpeed Modem routines die nagenoeg onmisbaar zijn voor bezitters van een snel telefoonmodem. Met behulp van software wordt het uiterste aan snelheid uit de beschikbare hardware van de seriŽle poorten gehaald. In 1 klap zijn programma's als SERIALFX, TURBOCTS en RS232ENC overbodig. Geschikt voor ST, TT en Falcon. Het is ook functioneel onder MagiC.


CKBD de Luxe is een Composed Characters Keyboard Driver plus een flexibele muisconfigureerder. Men kan land-specifieke keybord lay-outs kiezen of zelf een indeling maken. In dit opzicht is het een goede vervanging voor het veel gebruikte MOBZKEY. De bereikbaarheid van letters die door ruimtegebrek geen plaats op het normale keybord konden krijgen kan op verschillende manieren geregeld worden. Ten eerste zoals dat bij DEC-terminals gaat (Composed Characters), ten tweede op de manier van de DeadKey en ten derde volgens de ExtKey methode. Tenslotte is er de vertrouwde manier van MS-DOS: nummer typen op het cijferblok. Zeer uitgebreid kan men de snelheid van de muis en zijn gevoeligheid instellen.

TBlanker: werkt men op de Falcon in de High-color mode met veel pixels dan verliest men veel rekenkracht. Maar zet men de video uit dan kan men zeker 40 procent snelheidswinst boeken voor berekeningen zoals ray-tracing.

B 247 Netwerken

SMC_TT is een pakket bestaande uit handleidingen, schema's en programmalistings om in een TT via de VME-bus een PC-ISA netwerkkaart van het merk SMC Elite Ultra (kost ongeveer 200 gulden) aan te sluiten met behulp van eigen knutselwerk. Op die manier kan men de TT opnemen in een Ethernet netwerk met andere computers. Zo heeft men Telnet en FTP. Niet alleen het normale TCP/IP protocol (Internet protocol) wordt mogelijk maar ook het ASN (Atari Netwerk System) waarvoor de Atari-specifieke hardware niet meer te koop is.

B 248 Multitasking

MiNT Tools release 4 van Julian Reschke. Er zijn nu zeer veel commando's beschikbaar waarbij er zelfs enkele zijn toegesneden op het gebruik onder de MagicMac (lange filenamen b.v.).

B 249 Simulatie

CLA (II) is een pakket dat 'Digital Designer System' wordt genoemd. Men kan digitale schakelingen met zeer veel poorten opbouwen en met behulp van een logic analyser en dergelijke ingebouwde gereedschappen nagaan hoe de schakeling zich gedraagt. Er is een 'librarian' om bibliotheken met gegevens bij te houden en een 'Vector Object Editor' om eigen elementen te maken. Wil men analoge schakelingen maken, dan moet men een ander pakket gedruiken (SPICE b.v.), want hier wordt met zuivere digitale signalen gewerkt.


B 250 TT Digger

TT-Digger versie 5 is uitgebracht. Dhr. H. Robbers heeft niet stil kunnen zitten en heeft versie 4 van deze interactieve intelligente dis-assembler voor Motorola 680xx processoren volledig herschreven in de taal C. Talrijke nieuwe features zijn toegevoegd. Zo is er een venster met een 'journaal' waarin precies alles wat gedaan is wordt bijgehouden. Ook kan men nu verschillende files openen en meerdere vensters tegelijk gebruiken. Verder is een aanpassing aan MagiC gedaan waardoor drop&drag mogelijk is. Vanzelfsprekend kan men in een multitasking omgeving goed werken. Menu's hangen nu ook aan vensters. Het disassembelen van zeer grote programma's liep wel eens vast op geheugentekort. Als men Outside of VRAM inzet als virtueel geheugen op TT of Falcon, dan kan men in die gevallen probleemloos verder werken. Er is ook een mini-console aanwezig. Al met al is dit onontbeerlijke gereedschapje voor programmeurs nog bruikbaarder en handiger geworden.


B 251 en B 252 DSP

Voor bezitters van de Falcon die zelf iets met hun DSP-chip willen doen zijn in het verleden al diverse disks met software in deze PD-serie opgenomen. Te denken valt aan de disks B 186 en 187, B 189 (vooral voor geluid) en B 225 . Een aantal routines afkomstig van de NeXT computer (die ook een DSP heeft) zijn voor gebruik met de Falcon over gezet en op deze disk geplaatst in de vorm van assembler source-tekst. Voor geluid is er een band-pass filter en een reverb en voor de Codec bestaan diverse conversieroutines. Verder aanwezig: matrix bewerking, spectrumanalyse, sortering, filtering, Fast Fourier, floating point.

B 253 SysGem

SYSGEM is een eenvoudig te bedienen en te onderhouden GEM-bibliotheek voor Pure C. De bedoeling van deze set is om de programmeur zonder al te veel kennis van GEM in staat te stellen om toch applicaties te maken die zich grafisch goed gedragen. Door een uitgekiende indeling zal men in een applicatie alleen maar die dingen meenemen uit de bibliotheek die ook werkelijk gebruikt worden.

B 254 Harddisks

SCSI-2: een hypertext voor ST-Guide die in duidelijke taal (Duits) alle normen e.d. van de SCSI-2 bus behandelt.

CBHD: een laatste versie van de harddiskdriver van Claus Brod.

B 255

Programmeert men serieus met Modula, dan kan de verzameling modules tot een onoverzichtelijke brei aangroeien. Met DEF2HYP kan men de definitionmodules zelf gebruiken om een tekst te maken die na verdere bewerking met de hand, zoals het invoegen van Hypertext-commando's, gebruikt kan worden om een file te maken die door ST-Guide gebruikt kan worden. Op die manier kan men via een soort online-help altijd makkelijk gewenste modules terugvinden.

Dici: een net geprogrammeerde verzameling woorden en begrippen om Portugees te leren. Er is een lijst van ruim 3700 Duits-Portugese woorden. De bijbehorende documenten zijn in hypertext format (voor ST-Guide geschikt).

AutoMore: is eenveelzijdig stuk gereedschap dat men via de AUTO-folder aan het systeem toevoegt. Primair kan men dit programma gebruiken om mededelingem die programma's vanuit de AUTO-folder tijdens het opstarten op het scherm zetten op zijn gemak (alsof er een more... commando actief is) bekijken.

B 256 Internet Access Disk

Op deze disk zullen steeds de laatste versies van de utilities worden gezet behorende bij de WEB-software die te vinden is op disk B 242.

B 257 Emulatie

Kort geleden dook via een CD-ROM disk uit de USA het programma 'SoftPC' op dat ontwikkeld is in opdracht van Atari maar dat nooit tot een officieel product is gepromoveerd. Men kan met deze MS-DOS emulator alleen maar een heel primitieve PC nadoen. Zo heeft men b.v. maar 600 Kb geheugenruimte om in te werken, dus luxe dingen zoals Windows kan men waarschijnlijk wel vergeten.

B 258 Utilities

ESSCODE is een volledig GEM-gebonden programma, voorzien van alle nieuwe toeters en bellen voor het gebruik in UNIX-achtige omgevingen. Het is in staat om de meest gebruikte compressiemethodes te gebruiken zoals UUEncode/decode, SHIP en MIME. Files kunnen in stukjes van gewenste lengte worden gehakt en samengevoegd wat handig is voor netwerksystemen die een 'maximal length' beperking kennen voor berichten.

WEBSPACE is een WEB-browser uit Frankrijk. Documenten in HTML-3 format zijn geen probleem. Deze demo-versie werkt helaas alleen met documenten die reeds op disk of CD-ROM staan. De beeldopbouw is opmerkelijk snel, zelfs in kleur op een Falcon.

COPS ofwel Control&Serve is een vervanging van het 'control-panel' van Atari en dient dus om CPX-modulen te gebruiken. Het is uitgerust met moderne snufjes zoals: meerdere CPX-en 'open' in vensters, de CPX-box mag een afwijkende grootte hebben en lange filenamen kunnen gebruikt worden. Het is geprogrammeerd m.b.v. de gebr. Behne (van NVDI, weet u wel?). Op b.v. de Hades met een 68040 CPU werkt het ook!

B 259 Multitasking

Met TW_100 kan men een venster op het scherm krijgen dat de meeste VT100-terminal codes (behalve de grafische) kent. Stuurt met uitvoer van TOS of TTP-programma's naar dit terminal-venster (dat kan automatisch), dan kan men niet-GEM software in de achtergrond draaien. E.e.a. is aangepast aan de mogelijkheden van AES versie 4.x. Vooral MiNT-gebruikers zullen hier plezier aan beleven. Alle gebruikte C-sources staan ook op deze disk.

B 260 Communicatie

 • DNS-Cache is te gebruiken als men STiK (en CAB) heeft geinstalleerd. Het is een zogenaamde 'DNS Host caching agent'. Het programma dient om 'resolved' server calls te onthouden in een (tijdelijke) database, zodat niet opnieuw een langdurige en kostbare zoektocht in het netwerk hoeft te worden verricht. Een aantekening: tengevolge van een bug werkt het niet onder MiNT. Daarentegen werkt het wel op de Falcon en neemt het niet veel plaats in het geheugen in want het is in compakt assembler geschreven. (shareware) Forecast: software om automatisch (als STiK actief is) de weersituatie van een aantal Noordamerikaanse steden op te vragen.
 • POPWatch: een mailbox tool voor POP3. Hij kijkt wat er aan mail is binnengekomen en geeft, voordat de boel wordt gedownload, mogelijkheden om te deleten volgens vastgelegde criteria, een paar regels van een bericht vluchtigjes in te kijken e.d. Retrieval kan als men maar de volgende formats gebruikt: Oasis2, NEWSie of NOS. (freeware)
 • VT102: een TelNet VT 102 emulator, zodat men nagenoeg alle functies van dit type terminal kan gebruiken. Uitzonderingen zijn: knipperende letters en Tek 4014 emulatie. Er wordt een complete set GDOS-fonts meegeleverd want onze eigen ingebouwde Atari-fonts zijn onbruikbaar (vanwege Hebreeuwse letters en zo). Behalve STiK heeft men dus ook GDOS of NVDI nodig.

B 261 Communicatie

CHECK_M: software om de email te checken, dus nuttig als men het Internet op gaat. De server moet wel van het type POP3 zijn, anders gaat het niet. Geregeld wordt gekeken, na het verstrijken van opgegeven tijdsintervallen, of er nieuwe post (email) is binnengekomen bij de provider. De computer geeft een piepje of een muzikaal geluidje (uit een .AVR-file) als er iets binnen komt. STiK is noodzakelijk als men de verbinding opbouwt. Men kan overzichten krijgen van alle binnengekomen mail. Bij voorkeur moet men multitasking gebruiken, maar bij gebruik van een gewone TOS kan men dit programma ook als accessoire inzetten. Er is wel een restrictie: een binnenkomend (downloaded) emailtje mag maar 30 Kb groot zijn (per stuk dus). (shareware)

ClockPOV: een grafische shell voor de raytracer POVRAY. Men kan alle POVRAY versie 3 opties opgeven. Er is een online help-file bij voor ST-Guide. Een andere bijzonderheid is: het is geschreven in GfA-Basic met behulp van het programmeursinterface 'Face Value'. Het werkt onder multitasking en op alle ST-achtige computers. In het geheugen wordt bijna 200 Kb aan ruimte verbruikt. (freeware)

B 262 en 263 DigiPoint Packet Radio

Op deze twee disks staat in gecomprimeerde vorm (zowel in ZIP- als in LZH-archieven) de versie 4.05 van DigiPoint. Deze verzameling utilities dient om packet-radio te bedrijven. Beschikt men over geschikte ontvangers en zenders, dan kan men 'draadloos' BBS-je spelen (in vier verschillende talen) en mail over de gehele wereld verzenden. Er is zelfs een afdeling voor het berekenen van satellietposities, dus zelfs kunstmanen (wel met de juiste spullen) zijn inzetbaar! De software rekent erop dat er een TNC-compatibel packet-modem in gebruik is. Het feit dat er twee diskjes nodig zijn om alles gecomprimeerd te bewaren geeft wel aan dat dit een zeer compleet pakket is.

B 264 Programmeren

Met Install 07/07 van Dany Pinoy kan je heel gemakkelijk scenario's samenstellen voor het installeren van pakketten software. Dit is dus een universeel installeerprogramma. In een eenvoudig taaltje kan men elk onderdeel van de installatie tot in de details vastleggen. Men zit niet vast aan een file-file transfer maar kan ook gecomprimeerde en gearchiveerde bestanden gebruiken die automatisch op de juiste manier afgehandeld worden en zo files naar de gewenste plaatsen zenden.

B 265 Internet Communicatie

Met aFTP kan men files up- en downloaden vanaf het net. Op deze disk staat dus een GEM-FTP client die werkt onder MiNTnet of gewoon onder GEM met behulp van STiK. De desktop Thing wordt als AV-server aanbevolen (of een andere applicatie). Het is getest met MiNT 1.12.6 (zie verder in onze PD-bibliotheek) en MiNTnet 1.01, en met N.AES 1.10. Deze shareware-versie werkt maar gedeeltelijk. De allerlaatste versie zowel voor MintNet als voor STing zijn op de disk gezet.B 266 Diversen

MiNT: Op deze disk is FreeMiNT versie 1.12.6 geplaatst. Dit is de laatste versie (eind 1997) die beschikbaar was van de niet-officiŽle kernel van het multitasking systeem MiNT.

Weetsie: programmeurs die geregeld hyperteksten maken voor gebruik met ST-Guide kan het leven wat makkelijker gemaakt worden door de shell 'Weetsie'.


Stewart: een utility (shareware) die bruikbaar is bezitters van MagiC! multitasking. Zo kan men de desktop voorzien van andere keuren en vormen waardoor het geheel veel gelijkenis gaat vertonen met de 'look' van het Apple System 8.

B 267 STinG

STinG is de opvolger van STiK en is gemaakt door Peter Rottengatter Het geeft behalve een connectie met behulp van een SLIP-verbinding ook de mogelijkheid om de vaker gebruikte PPP te kiezen. Ook voor een CSLIP is gezorgd. Alle mogelijke seriŽle poorten kunnen gebruikt worden. Zo kan men ook via de Midi een point-to-point netwerk inrichten. HSMODEM software (op PD disk B 246 Systeem utilities ) is in dat geval wenselijk. Ook de 'LAN' poort van TT en Falcon kunnen voor netwerking gebruikt worden. Een heel welkome eigenschap van STiNG is ook de mogelijkeid om ingezet te worden als server en niet alleen als client. Ook niet-standaard poorten (via VME-bus b.v.) kunnen in principe gebruikt worden als die over de juiste drivers (TCP/IP stack en zo) beschikken.

B 268 NEWsie

NEWSie is, de naam zegt het al, een reader van UseNet News artikelen. Het is uitgeprobeerd met STiK en een SLIP-verbinding. Men kan artikelen lezen, bewaren en printen met totale Posting en Reply mogelijkheden. Men kan ook alles downloaden en off-line gaan lezen. De Posting en Followup functies zijn beschikbaar. Maar NewSie verzorgt ook alle functies voor e-mail zoals: Send Reply en Forwarding. Het gebruik van diverse mailboxen is mogelijk waarbij onderling mail kan worden uitgewisseld. Tot slot: ook FTP (File Transfer Protocol) is mogelijk en men kan lijsten van servers aanleggen compleet met id's, login's en passwords.


B 269

B 270

B 271

B 272

B 273

B 274

B 275 Programmeren

In het verleden zijn er heel wat compilers voor de computertaal Forth gemaakt die op onze ST's werken. Te denken valt aan VolksForth (disks B 2/3 B 31/32/33), Forth B 34, ComForth B 41 enz. We zijn nu vele jaren verder en een aan moderne toestanden aangepaste Forth-implementatie is zeker welkom. Op deze disk is dan ook het recente Forth98 te vinden.

B 276

B 277

B 278

B 279 Communicatie

Op deze disk zijn een aantal utilities te vinden voor gebruikers van STinG (dat te vinden is op disk B 267). CoreTool maakt een Ping en een Trace Route mogelijk. Met Log-STinG kan je alle calls die STinG doet in een file of via een pipe protocolleren.

Eveneens op deze disk een versie van een FTP-Server die in een netwerk kan functioneren. Zodoende is er zelf password-generatie mogelijk. Verder een hele reeks modules als Centronics, EtherNet, Masquerading, Midi, Resolver, Serial, TCP en UDP. Met hTTPd heb je een web-browser support als StinG Deamon.

B 280 Utilities

 • Auto More dient voor het beheersen van de programma's in de auto- folder. Niet alleen kan men alle uitvoer die naar het VT-52 scherm gezonden wordt afvangen en in een file copieeren, ook kan men dmv. toetsindrukken programma's in de auto-folder overslaan of zelfs software uit totaal andere folders uit laten voeren. Handig dus voor veel toepassingen.
   
 • Diverse programma's zijn tegenwoordig zonder aparte configuratie file toch configureerbaar dankzij 'Setter'. Bekende software die hiervan gebruik maakt is b.v. HSModem. Ook op deze disk zijn 'setbare' programma's aanwezig.
   
 • AV-Server is een echte server die het nodige toevoegt aan het systeem van multitasking. Goed bruikbaar met de standaard MagiC desktop.
   
 • StringServer: een toevoeging aan de desktop die op een slimme en handige manier de communicatie tussen diverse gelijktijdig actieve applicaties verzorgt. Zie een bespreking in dit blad.
   

B 281

B 282

B 283

B 284 Multitasking

Voor gebruikers van MiNT bestaat de mogelijkheid om toch het net op te gaan en te ICQ-en dankzij een implementatie van M-ICQ. Verder op deze disks diverse RAM-disks voor MiNT, elk met zijn eigen voordelen. M-ICQ voor MiNT is in een nieuwe versie verschenen. Deze dateert van november 1999.

B 285

(!fs_min!)

 • DOCK02: een application-list die GEMscript kan gebruiken en een in/uitklapbaar venster heeft. Eenvoudig te configureren.
 • WFName: een uitbreiding voor MagiC met o.a. de mogelijkheid voor een applicatie om namen van vensters van anderen op te vragen. Deze functies zijn inmiddels in MagiC 6 opgenomen.
 • FRITZ: een systeemmonitor voor onder MagiC met o.a. speedo-meter, online tijd, gebruikstijd, aantal bedrijfsuren, harddisk info en een task-list. Alles mooi grafisch de hele tijd in beeld.
 • PLC-HYP: een hypertekst met een complete uitleg over het in printerkringen wel bekende PCL. Een en ander toegespitst op de Deskjet 500 serie.
 • Suji: een vervanger voor het bij MagiC meegeleverde MGSearch. Een belangrijk extra pluspunt is: er kan ook in files worden gezocht in plaats van alleen maar naar files. Ook onder andere multitasking systemen is het bruikbaar. (shareware)
 • SysFonts: enige fonts (Monaco, Amsp) met proportionele eigenschappen die bruikbaar zijn met MagiC. Met handleiding.
 • VDI-Fonts: fonts en folders met configuraties voor het gebruik van VDI-fonts. Met uitgebreide toelichting (Engelstalig).
 • PRGFlags: een kleine utility om van een file alle flags te weten te komen die het systeem kent en gebruikt. Je kan de flags ook veranderen met dit programma.

Er is een nieuwe versie van 'Fritz'. Zie verderop bij disk B 294

B 286

B 287 Multitasking

Op deze disk zijn een aantal handige zaken bijeengebracht waar ook Povray raytracers met multitasking plezier van zullen hebben.

 • TOSWIN2: een alternatief voor het standaard VT-52 scherm om tekstuitvoer van TTP-programma's en dergelijke om te leiden naar een gewoon GEM-venster. Men noemt dit ook wel 'terminal emulator'. geschikt voor gebruik onder N.AES. Een Engelstalige resource en een korte readme-file zijn bijgevoegd.
 • TASKBAR: afgekeken van Windows: men ziet op het scherm wat er allemaal actief is en kan zo handig switchen tussen applicaties. (Dat kan natuurlijk ook via het menu links boven). Een AV-server desktop zoals Thing is nodig en vanzelfsprekend ook een N.AES versie nieuwer dan 1.1.0.
 • FASTBOOT: mocht onverhoopt toch een reset nodig zijn dan zal de opvolgende boot bij gebruik van een Minix-partitie zeer tijdrovend zijn. Met FastBoot krijg je een snelle reset met opvolgende extra snelle boot-fase.
 • TCSH: een tamelijk bekende text-shell voor multitasking gebruik. Handig voor het starten daarna op de achtergrond laten uitvoeren van taken in de vorm van TTP-programma's.


B 288 Communicatie

Hier zijn een aantal zaken verzameld die te maken hebben met het gebruik van een Ethernet Pocket Adapter op basis van de RTL_8012. Er is een driver voor onder MiNTen bij gebruik van STiNG. Alle gegevens met voorbeelden en images van kant en klare boards zijn aanwezig voor de verwoede knutselaar.


B 289 Communicatie

SMC_TT: het project dat besproken is in dit tijdschrift uitgave 81 van sept/okt 1999.

Het betreft de handleidingen, schema's en software voor de aansluiting en het tot stand brengen van een ethernet verbinding met een TT-computer.

B 290 Harddisk

Na een lange tijd een harddisk gebruikt te hebben raken files over de hele disk verstrooid. Dan wordt de toegang langzamer. Heeft men hier echt last van dan moet men gaan de-fragmenteren. Dat bergt altijd risico in zich. Van daar ons advies: maak eerst een back-up van uw harddisk. Dit advies geldt ook voor deze software 'OPtimize' van H.-P. Vetter. Lees de Duitstalige handleiding eerst door voor gebruik! Deze disk is in de B-serie gezet omdat foutloos de-fragmenteren niet iets is dat gewone gebruikers eigenlijk zouden moeten doen.


B 291 Debugging

Paral is een nieuwe runtime-debugger die inzetbaar is onder multitasking MiNT. Het interface naar de gebruiker toe kan werken via GEM, dus grafisch. Dit levert bedieningcomfort op zoals drag&drop en maximaal 16 vensters voor dumps. Met behulp en een patch kan deze testversie ook werken als memory-protection (Falcon, TT, Milan) aan staat. Alle normale gereedschappen voor dit specialistische werk zijn aanwezig (breakpoints, zoeken, labels e.d.).B 292 HTML

Spinner is een HTML-editor waarvan de resultaten zichtbaar worden gemaakt met behulp van een browser zoals CAB. De demo-versie op deze disk heeft geen clipboard en kan niet saven. In een ASCII-tekst plaatst men de html-opdrachten voor functies zoals Heading, List, Table, Background, Lines, Images Title enz. Alle menu-functies zijn ook via toetsen bereikbaar wat handig is als je eenmaal je draai hebt gevonden in dit programma. De handleiding op deze disk gaat over het installeren van Spinner, niet over het maken van html-pages!


B 293 Communicatie

Maakt men een netwerkje met behulp van STinG (op disk B 267 te vinden) zoals beschreven in uitgave ST 82 dan heeft men netwerk software nodig. Op deze disk is te vinden:

(!fs_min!)

 • BNet om op en transparante manier wederzijds toegang te hebben tot de harddisks en dergelijke.
 • FTP om files te transporteren. Dit heeft men niet per se nodig als BNet werkt.
 • Weblight om ook WWW te bedrijven via het netwerk.
 • StinGTime om te zorgen dat de netwerktijd synchroon loopt tussen alle computers en dergelijke.

B 294 Utilities

Voor MagiC-gebruikers is de utility 'Fritz' heel handig want veel systeemzaken worden kompakt op het scherm gezet in een 'taskbar'. Zo is er natuurlijk een task-manager, een lijst om snel programma's te starten, kalender en datum/tijd, alarmklok, status, systeembelasting, geheugen, LED-panel en toetsenbordinstellingen. Het is al eerder in versie 4.01 verschenen op disk B 285 maar heeft nu zoveel info bij zich dat het een hele floppydisk nodig heeft. Versie 5.21 (Freeware) staat op deze disk.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 7 januari 2000
Home Public Domain B Programmeren 101-200 C Grafisch