Ozi Explorer en Nederlandse Topografische kaarten


Deel 2: het gebruik van WGS84 en de notatie in graden bij RD-geijkte kaarten

door Prof. Y. LupardiDiverse malen werd mij gevraagd: "hoe kan ik de WGS84 datum gebruiken op mijn RD-geijkte kaarten en op het beeldscherm ook het raster met graden indeling zichtbaar krijgen?"
Als je de raadgevingen hebt opgevolgd die ik in het eerste deel verteld heb "Ozi Explorer en Nederlandse Topografische kaarten" dan heb je de kaart op het scherm met een rechthoekig raster en zijn posities aangegeven in Easting en Northing. (Ten overvloede herhaal ik nogmaals mijn advies: let niet op de eveneens aangegeven positie in graden):

user_pos

En knoop in je geheugen vast dat je altijd twee dingen moet doen bij overschakelen:
1. opgeven hoe de weergave (in getallen) van de positie moet zijn en
2. het juist zetten van de kaartdatum.
Laat ik beginnen met de kaartdatum. Die zal staan (als je mijn adviezen hebt opgevolgd) op RD. Dit kan je nu gaan veranderen door op de knop te drukken die heet 'Select display Datum':

mapdatumselect

Er komt een lange lijst te voorschijn met alle kaartdatums die Ozi kent en die je mag gebruiken. Je keuze is simpel: WGS84:

selct displaydatum

vervolgens klik je de 'Accept the Selected Datum' knop in (het groene vinkje) en je zal zien dat de weergave van de positie verandert van 'RD' naar 'WGS84' en de lijnen van het raster van het 'Other Grid' zullen een pietsje verschuiven.

Nu moeten de rasterlijnen op de graden WGS84 gaan slaan en niet op het rechthoekige RD-raster. Daartoe gaan we naar de knop 'Grid Line Setup'. Kan je deze knop niet vinden ga dan kijken in het menu 'Map' naar de keuze 'Grid Line Setup'. Je krijgt op het scherm hetvolgende te zien:waar je nu de 'Grid on' van de 'Other Grid' af dient te zetten. vervolgens kan geschakeld worden naar het 'Lat/Lon' raster (raster met graden!) en hetvolgende kan actief gemaakt worden:Vergeet niet voor de netheid om de afstanden van de rasterlijnen te zetten: 'Line Interval 10 Sec' is een goede keus voor de schaal van de topografische kaarten waarmee wij gewoonlijk werken. Hier is een afbeelding van het resultaat:Je kan zien dat de nieuwe rasterlijnen niet echt recht lopen zoals het RD-raster wel deed. Dit hoort zo.

Waarschuwing!
Als je het Ozi-programma verlaat behoud de kaart die in gebruik is de weergave-attributen zoals die nu gezet zijn voor de volgende keer dat je hem gaat gebruiken. Dus: een kaart die je gebruikt hebt voor WGS84 weergave zal ook weer de WGS84 kaartdatum weergeven bij volgend gebruik. Dit kan heel verwarrend zijn als je er niet op let (zie deel 1 van dit Ozi-Help verhaaltje). Je kan dit gedrag maar gedeeltelijk be´nvloeden in de 'Configuration' van Ozi.

Prof. Y. Lupardi

back